Centraal secretariaat

Het centrale secretariaat van de St. Paulusparochie is gevestigd in de pastorie aan de Nieuwstad 12 in Groenlo en is elke maandag t/m donderdag bereikbaar van 10.00 uur tot 15.00 uur. 


Het centrale secretariaat ondersteunt het pastoresteam en het parochiebestuur en vervult een spilfunctie in de informatieuitwisseling met de locaties.

Contactpersoon: Angela Röeling

Centraal Secretariaat St. Paulusparochie
Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl
Tel. 0544 - 46 46 63

Geopend: ma t/m don van 10.00 uur tot 15.00 uur

 

 
 


 

 

 

 Attentie:

Voor praktische zaken als het opgeven van misintenties, het aanmelden van dopelingen, het aanvragen van doopbewijzen, jubileumvieringen, etc. kunt u terecht bij het locatiesecretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. De contactgegevens van de locatiesecretariaten vindt u bij de betreffende locaties (zie hierboven).