Centraal secretariaat

Sinds 1 oktober 2017 werken de cenrale secretariaten van de St. Paulusparochie en St. Ludgerparochie samen. Ze zijn gevestigd in de pastorie aan de Nieuwstad 12 in Groenlo en elke maandag t/m donderdag bereikbaar van 8.30 tot 15.00 en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.


Het centrale secretariaat ondersteunt het pastoresteam en de parochiebesturen en vervult een spilfunctie in de informatieuitwisseling met de locaties.

Contactpersonen:

Francis Poelhuis en Angela Röeling

Nieuwstad 12
7141 BD Groenlo

Email: secretariaat@stpaulusparochie.nl

Email: secretariaat@sintludger.nl
Tel. 0544 - 46 46 63

Geopend: ma t/m don van 8.30 uur tot 15.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

 

 

 Attentie:

Voor praktische zaken als het opgeven van misintenties, jubileumvieringen, etc. kunt u terecht bij het locatiesecretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. De contactgegevens van de locatiesecretariaten vindt u bij de betreffende locaties (zie hierboven).