Samen delen van de encycliek Laudato Si lezen

In het kader van het Jaar van Barmhartigheid organiseert de stuurgroep van de St. Paulusparochie een leesgroep die samen (delen van) de encycliek Laudato Si leest en bespreekt.

Deze encycliek is vooral bekend als de klimaatencycliek van paus Franciscus. Hij heeft met deze encycliek wereldwijd vooral veel lof geoogst. Hij roept in deze encycliek op barmhartig om te gaan met de schepping. Hij doet een sterk appèl aan de rijke landen de ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de klimaatsveranderingen te beheersen. In de klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind vorig jaar in Parijs heeft deze encycliek zeker een rol gespeeld.

We zijn voornemens 3 bijeenkomsten te organiseren in februari en/of maart. De data, tijdstippen en plaats worden in onderling overleg vastgesteld. De aanschaf van de encycliek kost ongeveer € 15.

Iedereen, christelijk of niet, gelovig of niet, kan zich opgeven bij Peter Müller, die deze bijeenkomsten zal leiden. U kunt dit doen door de lijst in de katholieke kerken van Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken of Rietmolen in te vullen of via mail (pjamueller@gmail.com) of telefoon (0544463045).

Hieronder enkele artikelen die n.a.v. de encycliek verschenen zijn:

 

Nieuwsbrief Aartsbisdom (18-06-2015)

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 1

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 2

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 3

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 4

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 5

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 6

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 7

Samen Kerk (juli 2015)

Essay nieuwsbried De Vernieusing (1 juli 2015)

Raad van Kerken persverklaring klimaatconferentie (26 augustus 2015)

Artikel in Trouw (27 augustus 2015)

KNR Missionaire Agenda (september 2015)

Artikel in Trouw (17 september 2015)

Trouw Abel herzberglezing 2015 (21 september 2015)

Perspectief (december 2015)

KNR Meditatie 1 LS

Toespraak bisschop De Korte

24-04-2019

De wandeling (pelgrimage)
Lees meer >>
18-04-2019

Een groet van de aartsbisschop - Paastriduum 2019
Lees meer >>
15-04-2019

15 mei: een bijzondere rondleiding in de Calixtusbasiliek
Lees meer >>
04-04-2019

Oecumenische Hemelvaart op 30 mei 2019
Lees meer >>
03-04-2019

"Zindag" aan de Berkel
Lees meer >>
01-04-2019

Terugblik op lezing voor dr. Anton ten Klooster in Rietmolen
Lees meer >>
01-04-2019

Boete en verzoening met Pasen
Lees meer >>
01-04-2019

Zondag Goddelijke Barmhartigheid: 28 april in Groenlo
Lees meer >>
13-03-2019

Zondag 5 mei opening van het Bedevaartseizoen
Lees meer >>
01-03-2019

Je ziet Hem niet, want Hij is doorzichtig
Lees meer >>
01-03-2019

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 13 februari 2019
Lees meer >>