Samen delen van de encycliek Laudato Si lezen

In het kader van het Jaar van Barmhartigheid organiseert de stuurgroep van de St. Paulusparochie een leesgroep die samen (delen van) de encycliek Laudato Si leest en bespreekt.

Deze encycliek is vooral bekend als de klimaatencycliek van paus Franciscus. Hij heeft met deze encycliek wereldwijd vooral veel lof geoogst. Hij roept in deze encycliek op barmhartig om te gaan met de schepping. Hij doet een sterk appèl aan de rijke landen de ontwikkelingslanden te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de klimaatsveranderingen te beheersen. In de klimaatconferentie van de Verenigde Naties eind vorig jaar in Parijs heeft deze encycliek zeker een rol gespeeld.

We zijn voornemens 3 bijeenkomsten te organiseren in februari en/of maart. De data, tijdstippen en plaats worden in onderling overleg vastgesteld. De aanschaf van de encycliek kost ongeveer € 15.

Iedereen, christelijk of niet, gelovig of niet, kan zich opgeven bij Peter Müller, die deze bijeenkomsten zal leiden. U kunt dit doen door de lijst in de katholieke kerken van Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken of Rietmolen in te vullen of via mail (pjamueller@gmail.com) of telefoon (0544463045).

Hieronder enkele artikelen die n.a.v. de encycliek verschenen zijn:

 

Nieuwsbrief Aartsbisdom (18-06-2015)

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 1

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 2

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 3

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 4

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 5

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 6

Artikel in Trouw (19-06-2015) deel 7

Samen Kerk (juli 2015)

Essay nieuwsbried De Vernieusing (1 juli 2015)

Raad van Kerken persverklaring klimaatconferentie (26 augustus 2015)

Artikel in Trouw (27 augustus 2015)

KNR Missionaire Agenda (september 2015)

Artikel in Trouw (17 september 2015)

Trouw Abel herzberglezing 2015 (21 september 2015)

Perspectief (december 2015)

KNR Meditatie 1 LS

Toespraak bisschop De Korte

20-02-2019

20 maart: goed leven in gejaagde tijden volgens paus Franciscus
Lees meer >>
20-02-2019

Aswoensdag - Askruisje
Lees meer >>
14-02-2019

Oecumenisch avondgebed in de Veertigdagentijd
Lees meer >>
07-02-2019

Na tien jaar een nieuwe reis naar Israel
Lees meer >>
04-02-2019

Koor Kumbayah bestaat 50 jaar!
Lees meer >>
01-02-2019

Presentatieviering Eerste Communie
Lees meer >>
01-02-2019

1 maart: Informatieavond Parochiereis naar Rome 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Nieuws van het bestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 9 januari 2019
Lees meer >>
01-02-2019

Verslag bijeenkomst geloofsgemeenschap Ceacilia Neede op 14 januari
Lees meer >>
30-01-2019

Uitvaartbeleid
Lees meer >>
29-01-2019

Kinderen en ouders kijken film in Beltrum
Lees meer >>
28-01-2019

Actie Kerkbalans 2019
Lees meer >>
10-01-2019

Vastenactie project 2019: Waterputten in Romik Eritrea
Lees meer >>
01-01-2019

Reis naar Israƫl in september 2019
Lees meer >>
01-01-2019

Gezocht: enthousiaste zangers (v/m) voor het Passie koor van de Paulusparochie
Lees meer >>
01-01-2019

Lokaal geloven en nieuwe initiatieven
Lees meer >>