Oecumene

23 december 2017:

Beste mensen,

Zoals de Paulusparochie een programma heeft van Ontmoeting & Inspiratie, zo heeft de protestantse gemeente van Eibergen/Rekken/Neede ook zo’n programma onder de naam Inspiratie & Ontmoeting. Iedereen, dus ook mensen van katholieke huize, die nieuwsgierig raken door bepaalde activiteiten, is welkom! 

Als u op de blauwe woorden klikt, ziet u uitvoeriger informatie.

 

Programma (voorjaar 2018) :

Inspiratie & Ontmoeting Eibergen, Rekken en Neede

Activiteit

Plaats

Datum

Tijdstip

Film:   In a better world

Huve

Woensdag 17 januari

20.00 uur

Bezoek van Evangelische Kirchengemeinde uit Vreden
Gluren bij de buren...

Oude Mattheüs

Zondag 21 januari. Na afloop:'Kaffee und Kuchen'

10.00 uur

 

Chagall:de schilder en de liefde muzikaal vertolkt door de groep Choral

Oude Mattheüs

Grotestraat 50

Zaterdag 3 februari

20.00-21.00 uur

Paaskaarsen decoren

Huve

Tel.0545-474241: Louise Arends louise.arends541@gmail.com

 

Bezoek aan woongemeenschap: de Wonne

Noorderhagen 25 Enschede

Zondag 18 februari

10.00 uur

Story of God “Morbidee”

Diekgraven

Dinsdag 6 maart

20 uur

Paulus:  Zijn leven, zijn brieven

Huve    o.l.v. J. Struijk

Woensdag 14 maart

20 uur

God in de supermarkt     

Huve

Dinsdag 20 maart

20.00 uur

Gelegenheidskoor

 

-Oude Mattheüs

 

-Grote.kerk Neede

-Zondag: 15 april

 

-Zondag 22 april

10.00 uur

 

10.00 uur

 

Wachten op transport

De Oude Mattheüs

Zondag 22 april

14.30 uur29 september 2017:

 Taizé-vieringen in de Oude Calixtuskerk in Groenlo

De Oecumenische Raad van Groenlo, Beltrum en Lievelde nodigt u elke 2e en 4e woensdag van de maand van harte uit voor de Taizé-viering in de Oude Calixtuskerk aan de Markt in Groenlo. We komen zingend, biddend en in stilte bij elkaar van 19.00u tot 19.45u.
Wij hopen u op 11 – 25 oktober, 8 – 22 november, 13 – 27 december, 10 – 24 januari, 28 februari, 14 – 28 maart
te mogen begroeten.

Taize in de Oude Calixtus

 


 Oecumene

Oecumenische Raad Beltrum – Groenlo – Lievelde

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde vertegenwoordigt de 4 geloofsgemeenschappen in deze 3 plaatsen:
• de PKN-gemeente van Groenlo
• de katholieke geloofsgemeenschappen in de genoemde plaatsen die alle drie deel uitmaken van de St. Paulusparochie.

De leden van de Oecumenische Raad zijn:
• ds. Ria Willems (emeritus predikant Hervormde Gemeente)
• pastor Annette Zoet (pastor van de St. Paulusparochie en afgevaardigde pastoresberaad)
• Peter Müller (afgevaardigde R.K. kerk Groenlo en voorzitter)
• Diny Vennebekken (afgevaardigde Hervormde Gemeente en secretaris)
• Fien Scharenborg (afgevaardigde R.K. kerk Beltrum en penningmeester)
• Hans Krabbenborg (afgevaardigde R.K. kerk Lievelde)

De belangrijkste doelstelling van de Oecumenische Raad is de oecumene te bevorderen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met het pastoresteam van de St. Paulusparochie, dat verantwoordelijk is voor het pastorale beleid in de parochie, de kerkenraad van protestantse gemeente van Groenlo en de 3 locatieraden van de 3 genoemde geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie. Deze samenwerking wordt enerzijds gewaarborgd door dominee Ria Willems en pastor Annette Zoet en anderzijds door overleg met vertegenwoordigers van de kerkenraad en de 3 locatieraden van Beltrum, Groenlo en Lievelde.

Om deze doelstelling te realiseren vergaderen wij minimaal 4 keer per jaar en hebben wij de volgende activiteiten:
• een viering voor b.g.v. de week van het gebed voor de eenheid van de christenen op een zondagmorgen (10.00u) in januari,
• een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen (17.00u) van de veertigdagentijd,
• een viering b.g.v. de vredesweek op een zondagmorgen (10.00u),
• een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen van de advent (17.00u),
• een oecumenische kerstsamenzang op de 3e zondag van de advent,
• elke 2e en 4e woensdag in de maand Taizé-vieringen (19.00u) en
• een avond met een spreker.