Oecumene

14 februari 2019:

 Oecumene

Oecumenisch Avondgebed

Al vele jaren organiseert de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde op de 6 zondagen van de veertigdagentijd tegen het vallen van de avond een oecumenisch avondgebed. Dit jaar vinden ze plaats in de Calixtusbasiliek in Groenlo: vanaf zondag 10 maart t/m zondag 14 april. Om 17.00u komen we bij elkaar om in stilte, gebed en zang woorden van de Schrift te overwegen en zo tot rust te komen en samen op weg te gaan naar Pasen. Thema van onze overwegingen en meditatie is dit jaar het behoud van de schepping aan hand van de afgebeelde hongerdoek. U bent van harte uitgenodigd.


14 februari 2019:

 Oecumene

Oecumenische Raad Beltrum – Groenlo – Lievelde

De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde vertegenwoordigt de 5 geloofsgemeenschappen in deze 3 plaatsen:

 • de PKN-gemeente van Groenlo
 • het klooster in Lievelde van de Koptische Orthodoxe Kerk
 • de katholieke geloofsgemeenschappen in de genoemde plaatsen die alle drie deel uitmaken van de St. Paulusparochie.

 

De leden van de Oecumenische Raad zijn:

 • ds. Ria Willems (emeritus predikant en afgevaardigde Hervormde Gemeente Groenlo)
 • pastoor H. de Jong (pastoor van de St. Paulusparochie / St. Ludgerparochie en afgevaardigde pastoresberaad)
 • Peter Müller (afgevaardigde R.K. kerk Groenlo en voorzitter)
 • Fien Scharenborg (afgevaardigde R.K. kerk Beltrum en penningmeester)
 • Hans Krabbenborg (afgevaardigde R.K. kerk Lievelde en secretaris)
 • Samir Hanna (afgevaardigde Koptisch Orthodoxe Kerk)

De belangrijkste doelstelling van de Oecumenische Raad is de oecumene te bevorderen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met het pastoresteam van de St. Paulusparochie, dat verantwoordelijk is voor het pastorale beleid in de parochie, de kerkenraad van de hervormde gemeente van Groenlo, de 3 locatieraden van de 3 genoemde geloofsgemeenschappen van de St. Paulusparochie en de aartsbisschop van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland, mgr. Arseny.

 

Om deze doelstelling te realiseren vergaderen wij minimaal 3 keer per jaar en hebben wij de volgende activiteiten:

 • een viering voor b.g.v. de week van het gebed voor de eenheid van de christenen op een zondagmorgen (10.00u) in januari,
 • een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen (17.00u) van de veertigdagentijd,
 • een viering b.g.v. de vredesweek op een zondagmorgen (10.00u),
 • een oecumenisch avondgebed op de zondagmiddagen van de advent (17.00u),
 • een oecumenische kerstsamenzang op de 3e zondag van de advent (16.00 uur),
 • elke 2e en 4e woensdag in de maand Taizé-vieringen (19.00u).

29 september 2018:

De Oecumenische Raad van Groenlo, Beltrum en Lievelde nodigt u elke 2e en 4e woensdag van de maand van harte uit voor de Taizé-viering in de Oude Calixtuskerk aan de Markt in Groenlo. We komen zingend, biddend en in stilte bij elkaar van 19.00u tot 19.45u.
Wij hopen u op 10 - 24 oktober,
14 - 28 november, 12 december,
9 - 23 januari, 13 - 27 februari, 13 - 27 maart
te mogen begroeten.29 september 2018

De Taizé-vieringen in Groenlo gaan het 10e jaar! In september 2009 is de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde begonnen met Taizé-vieringen.
Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er van 19.00u tot 19.45u een Taizé-viering. In de wintermaanden (oktober t/m maart) in de N.H. Calixtus, ook wel Oude Calixtus genoemd; en in de zomermaanden (april t/m september) in R.K. Calixtus. De eerstvolgende viering is dus op woensdag 10 oktober in de Oude Calixtus aan de Markt (zijingang van de kerk).
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in Taizé.
De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde dan ook een bijdrage aan de oecumene te leveren.
Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee nog even met elkaar na te praten en daarna onder de bezielende leiding van Herna Westera de vierstemmigheid van de liederen te oefenen.