"Testament van een missie, sporen van spiritijnen". Zo luidt de titel van de film die de commissie Ontmoeting & Inspiratie op woensdag 20 november om 19.30 uur in het Achterhuis, Borculoseweg 43 in Neede zal vertonen. U bent v.a. 19.15 uur welkom voor een kop koffie/thee. Na afloop van de film en een korte pauze is er gelegenheid in gesprek te gaan met één van de in de film acterende paters, pater Harrie Tullemans CSSp, en de beide filmmakers: Nelleke Dinnissen en Paul van Laere.
Zouden er van de spiritijnse aanwezigheid in Afrika en Brazilië nog sporen te vinden zijn? Met deze vraag zijn Nelleke Dinnissen en Paul van Laere naar Afrika en Brazilië gegaan. Het resultaat was de film: ‘Testament van een missie, sporen van spiritijnen’. Samen met de filmmakers keerden ook vier paters van de Congregatie van de H. Geest, Martien van Moorsel, Toon Jansen, Bert van Tol en Harrie Tullemans terug naar de plekken waar ze ooit geleefd en gewerkt hebben. Indrukwekkende getuigenissen werden gehoord en verfilmd.

In Angola waar Piet Pubben en Cor Kok werkten zeiden de mensen: “Jullie bleven bij ons toen we in de oorlog geen kant uit konden.” De Pygmeeën waar Paul Cuijpers werkte: “Je hebt ons met respect behandeld en ons verzoend met de Bantu-bevolking die op ons neerkeek.” Toon Jansen en Bert van Tol hebben alles gedaan om mensen een menswaardig bestaan te geven: “Je hebt ons de zorg en liefde voor gehandicapten bijgebracht, ze horen er nu bij.” Westerlingen vinden het van belang te weten en te meten wat je komt doen en wat je hebt gedaan. Bert van Tol antwoordt: “lk weet het niet. We kwamen leren, leren luisteren. In krottenwijken steun verlenen en tegelijkertijd blijdschap en verdriet delen. Met mensen samen leven.“ “Het gaat erom dat je aanwezig bent voor een lange periode”, bevestigt Toon Jansen; “Je moest de taal en de cultuur leren van binnenuit om in hun ziel te kruipen”. Met deze film willen zij tonen dat hun werk wordt voortgezet door de mensen zelf in de landen waar zij hebben geleefd. Daarmee ontkracht de film het beeld van 'missie’ waarbij het zou gaan om zilverpapier sparen, zieltjes winnen en dopen. De film toont wat het betekent om de Blijde Boodschap te brengen, waarbij het gaat om de heelheid van de mens. De kwetsbare mens staat centraal en met onze missie hebben wij hen hun identiteit en hun menswaardigheid proberen terug te geven.
De film geeft stof tot nadenken over wat missie en de Blijde Boodschap in de kern zijn. De ‘rode draad' in de film wordt gevormd door drie krachtlijnen in de Spiritijnse Leefregel: het gelovig investeren van het leven zelf, het gaan naar de mensen van wie de behoeften het grootst zijn, en de inzet voor vrede, gerechtigheid en het behoud van de schepping.

 

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus