Afdrukken

Op 21 november heeft de Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet uitgevaardigd om met ingang van 1 januari 2026 de kerk van de H. Helena te Aalten aan de Goddelijke eredienst te onttrekken. Het decreet is een gevolg van het voorgenomen beleid van het Parochiebestuur St. Ludger, zoals neergelegd in het bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan. Wij stellen u via deze mededeling in kennis van dit decreet. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten t/m 5 december 2018, kunt u aan de Aartsbisschop een aangetekend verzoek richten voor verbetering of herziening van dit decreet.

Het Parochiebestuur St. Ludger

 

 

Klik op het decreet om dit te openen.

 

decreet