24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Agenda

Zondag 20 Oktober 2019
 • 14:00  Gelderse bedevaart ter ere van O.L.V van Renkum

  Op zondagmiddag 20 oktober 2019 vindt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.

  Komt u ook? Kosten deelname: vrijwillige bijdrage, vervoer: op eigen gelegenheid

  Het programma begint 14.00 uur met bloemenprocessie en rozenkransgebed, 14.30 uur: Feestelijke eucharistieviering met muzikale begeleiding door leden van het Arnhems Kevelaerkoor. Hoofdcelebrant is pastoor drs. Tuan T. Nguyen van de RK parochie Sint Eusebius te Arnhem.
  15.45 uur: Lof en aanbidding van het Allerheiligste Sacrament.
  Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting.
  Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie.  Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.

  Adres:
  R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Tel.nr 0317- 312321
  Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstaphalte Don Boscoweg.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling