24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Agenda

Dinsdag 21 April 2020, 19:30 Rekken, Los Hoes, Rekkenseweg 40

Afgelast: Dietrich Bonhoeffer: een mens uit één stuk, leven in verantwoordelijkheid

Zo luidt de titel van de lezing op dinsdag 21 april om 19.30 uur in het Los Hoes, Rekkenseweg 40 te Rekken, naast de katholieke kerk van de H. H. Martelaren van Gorcum. Vanaf 19.15 uur heet de commissie Ontmoeting & Inspiratie u met een kop koffie/thee graag welkom.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een vooraanstaande Duitse theoloog en verzetsstrijder, die tot op vandaag velen fascineert en inspireert. In zijn leven gaan leven & denken, biografie & theologie hand in hand. Wegens het naar Zwitserland smokkelen van Joden werd hij op 5 april 1943 in de Tegelgevangenis in Berlijn gevangen gezet. Vanuit deze gevangenis schreef hij brieven en gedichten aan zijn vriend Eberhard Bethge, die deze geschriften na de oorlog heeft uitgegeven onder de titel Verzet en overgave. Wegens zijn deelname aan het verzet tegen Hitler is Bonhoeffer op bevel van Hitler op 9 april 1945 in concentratiekamp Flossenburg, samen met admiraal Canaris en generaal Oster, vermoord. De lijken werden verbrand.

Zijn motto voor de toekomst van de kerk was: bidden, gerechtigheid doen onder de mensen en wachten op Gods uur!

De avond wordt geleid door dhr. Henk Janssen ofm. Na een korte levenschets, zal hij teksten en gedichten uit Verzet en overgave behandelen. Hierover kunnen wij dan met elkaar in gesprek gaan.

Henk Janssen laat zich zich sinds 1964 inspireren door de Schrift en door het leven en de geschriften van Dietrich Bonhoeffer. Hij is bestuurslid van het Bonhoeffer Werkgezelschap Nederland, leider van het Jonas-Leerhuis Arnhem, emeritus-deken, rector van de Clarissen in Megen en hoofdredacteur van Tijdschrift voor Verkondiging. Hij leeft in de franciscaanse Jonas-kommuniteit te Arnhem.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling