Berichtgeving omtrent corona

Vanaf 1 juli kunt u zich  aanmelden voor de viering via een digitaal reserveringssysteem. Zie hier voor een handleiding. Verder kunt u zich telefonisch aanmelden via T: 06 8260 4863. De derde mogelijkheid is om u voor de aanvang van de viering te melden en te registreren bij de kerk.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

De uitzending van de vieringen in Lichtenvoorde en Groenlo is te volgen via kerkdienstgemist.nl.

Bij de vieringen moeten we rekening houden met het protocol kerkelijk leven zoals dit door de bisschoppen is vastgesteld.

 De officiële opening van Juffrouw Bellefleur in de pastorie van de R. K. Kerk in Beltrum

 

De officiële opening van Juffrouw Bellefleur in maart kon vanwege het coronavirus helaas geen doorgang vinden, maar op vrijdag 11 september is dit nieuwe kinderdagverblijf in Beltrum alsnog officieel van start gegaan.

Dit kleinschalige kinderdagverblijf gehuisvest in de oude pastorie naast de kerk van Beltrum werd geopend in aanwezigheid van ouders, medewerkers en relaties. Zo’n twintig kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar maken inmiddels gebruik van deze kleinschalige voorziening of gaan dit binnenkort doen. Met name jonge baby’s, maar dat is normaal bij een opstartend kinderdagverblijf.

Bij Juffrouw Bellefleur werken inmiddels drie pedagogisch medewerksters.

Voor meer informatie: Kim Kroekenstoel 06-42 60 86 20.

In het voorjaar kreeg eenieder een zakje zonnebloempitten, ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van de Zonnebloem Beltrum. Velen onder ons hebben de pitten gekweekt en gezaaid. Het resultaat kunnen we zien op de foto's achter in de kerk. Het wedstrijdelement werd ook serieus genomen. Ondanks de droogte kregen ze op tijd water, gratis zon en veel liefde om ze tot een grote bloem te laten groeien.
De zonnebloemen hebben een eigen tempo van groeien, waar uiteindelijk een mooie bloem aankomt en mooie pitten in het hart van de bloem. Na de bloei zijn de pitten een aangename versnapering voor de vogels.
Dit initiatief bracht de mensen een aangename afleiding. De vrijwilligers werden op de hoogte gehouden van de stand van zaken en de hoogte die de zonnebloem al had.
Regelmatig ging een vrijwilliger op pad om een zonnebloem op te meten. De uiteindelijke winnaar zal een dezer dagen bekend worden.

 

En dat is wat de Zonnebloem Beltrum doet; 50 jaar goed voor elkaar.
Door de jaren heen hebben vele vrijwilligers zich ingezet en actief beziggehouden voor de medemens.
Bezoeken van de zieken, ouderen en minder validen, die zich soms eenzaam en buitengesloten voelen.
Niet meer zo goed mee kunnen komen, verlangen naar erkenning van hun lijden, zoeken naar een woord van meeleven. Het gevoel hebben dat je er soms bijhangt en er niet meer moest zijn.
Ziek, kwetsbaar, oud en soms geen contact met hun leefomgeving.
De medemens en de vrijwilligers doen het samen.

Vandaag tijdens de viering ter gelegenheid van de ziekenzondag hebben we tijdens het evangelie gelezen over vergeven en barmhartigheid.
Barmhartig zijn zij die zich ontfermen over de medemens, die in woord en daad hulp en ondersteuning bieden aan degene die daaraan behoefte hebben. Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld, en niet alleen voor vrijwilligers die actief zijn bij de Zonnebloem
Zo is de Zonnebloem barmhartig, en tonen de vrijwilligers belangstelling voor de medemens.
Ook vandaag, wanneer we door middel van deze dienst een extra aandachts-moment hebben en dat we niet vergeten dat wij als geloofsgemeenschap, ziek en gezond, samen door het leven gaan.

Zoals de zon aandacht heeft voor de zonnebloemen, waarvan de bloemen gedurende de dag meedraaien met de zon.
Zo hebben de mensen de warmte van de ander nodig om te groeien, op te bloeien en contact met hun omgeving te behouden.

Dus laten we samen proberen, het kruis dat anderen te dragen hebben, een beetje mee te dragen.
Zet het hart open en plant een zaadje van liefde en vriendschap, om samen tot bloei te komen en gelukkig te zijn.

 

 

 

 

 


Bij de ingang van onze begraafplaats staan drie bomen. Verwijdering van meest linkse boom (zie foto) is noodzakelijk vanwege de veiligheid. De gezondheid van deze boom laat het niet toe deze nog langer te laten staan. Verwijderen is de enigste optie.

 

De verwijdering zal plaatsvinden op zaterdag 19 september van 08.00 tot +/- 12.00 uur. Gedurende deze werkzaamheden is bezoek aan de gegraafplaats niet mogelijk en is daarom gesloten.

 

De Kerkhof commissie.

Nu de regels met betrekking tot het coronavirus wat minder streng zijn, komen er geleidelijk aan weer (beperkte) mogelijkheden om vieringen in de kerk te houden. Samen met het pastoresteam hebben we gekeken wat toegestaan is, verantwoord kan en praktisch uitvoerbaar is vanaf 1 juli tot 1 september.

Na 1 juli 2020 zal het volgens de 'routekaart van de overheid' mogelijk zijn om met maximaal 100 mensen samen te vieren. Vooralsnog richten we ons op het opstarten van Eucharistievieringen. In de maanden juli en augustus staat er in Beltrum om de andere week een viering gepland op zaterdagavond om 19.00 uur. Het gaat om de volgende data: 4 en 18 juli en 1 - 15 - en 29 augustus. De doordeweekse vieringen op woensdagmorgen worden in Beltrum nog niet opgestart. De data zijn onder voorbehoud van overheidsregels; mocht het virus weer oplaaien dan kunnen er weer nieuwe beperkingen gelden.

Overheidsbepalingen zijn leidend en de (kerkelijke) overheid geeft ons slechts beperkte ruimte. Dat betekent helaas dat u niet zomaar kunt komen: u moet zich voor een viering aanmelden.
Vooraf aanmelden is (wettelijk) verplicht en mensen zonder aanmelding zullen we helaas moeten terugsturen.

U kunt zich vanaf 1 juli aanmelden via een digitaal reserveringssysteem. Op de website van de St. Paulus parochie kunt u zich via de button: vieringenoverzicht aanmelden voor een viering.
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding of een plaats op de wachtlijst. Een beschrijving van het systeem komt op de website te staan. Het is niet moeilijk, wel efficiënt. Kunt u dit onverhoopt niet zelf regelen, of met hulp van (klein)kinderen of anderszins, dan bestaat de mogelijkheid om bij het secretariaat telefonisch hulp te vragen bij het aanmelden. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur op 06 - 8260 4863. U bent welkom mits u goed gezond bent, niet hoest, geen loopneus heeft of koorts (de bekende RIVM richtlijnen). Afmelden is dan noodzakelijk en kan via hetzelfde online reserveringsysteem. U neemt anders onnodig een plaats in van een ander. Wij danken u voor uw begrip en geduld.
Deelnemen aan vieringen en activiteiten geschiedt voor eigen risico en verantwoordelijkheid, waarbij de basisprincipes bekend worden geacht (wegblijven bij verkoudheidsklachten etc.). Zien we elkaar binnenkort in de viering?

Maatregelen die we hebben genomen ten behoeve van de 'anderhalve meter kerk':
" Het secretariaat is op donderdagmorgen weer geopend.
" Aanstellen van een centrale toezichthouder.
" Aanstellen van welkom- en begeleidingsteam in de kerk om de richtlijnen goed uit te voeren.
" Stickers plaatsen in de kerkbanken waar kerkgangers plaats kunnen nemen.
" Toezicht op het innemen van gemarkeerde zitplaats.
" Het maken van een coronascherm voor de communie uitreiking.
" Desinfectiegel bij ingang en voor bij het te communie gaan.
" Kerkgangers kunnen alleen gebruik maken van de achteringang; zij-ingang is gesloten.
" De reservering/aanmelding wordt gecheckt voor aanvang viering, bezoekers worden gevraagd naar hun gezondheid en worden gewezen op de desinfectiezuil.
" Kerkgangers worden naar hun plaatsen in de banken begeleid.
" Koren - in viering en repetitie - zijn niet toegestaan. Wel zijn een organist met maximaal twee cantors toegestaan.
" Geen samenzang of meezingen tijdens de viering.
" Bij vredes wens geen handen schudden, wel vredesknik naar elkaar.
" Toezicht op verloop communie-uitreiking: aandacht voor 1,5 meter afstand.
" Geen collectes tijdens de viering; bij het verlaten van de kerk staan collectemandjes.
" In de Mariakapel ook de 1,5 meter in acht nemen.
" Verlaten van de kerk alleen via de achteruitgang.
" Er is geen gelegenheid met elkaar na te praten achter in de kerk en er zal evenmin koffie worden geschonken.

De Locatieraad

https://stpaulusparochie.nl/index.php/home-sp/190-home/2951-pastoraat-ten-tijde-van-de-corona-pandemie

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen