Afdrukken

Midden onder ons: was het thema van de viering van de Eucharistieviering van afgelopen zondag bij gelegenheid van het 60-jarig Priesterjubileum van Pastor H.J. Scholten met als voorgangers pastor H.J. Scholten en pastor TH. Escher, m.m.v. het Dames- en herenkoor.

Foto: Truus Stotteller

Pastor Escher opende de begroeting met: dat velen, met bussen vol, vanmorgen uit Twente waren vertrokken naar de Achterhoek. Alleen namen zij niet allen de afslag naar Beltrum, maar reden door naar de Zwarte Cross.
Toch waren velen aanwezig om de viering van het 60-jarig Priesterjubileum van pastor Scholten mee te vieren.

Toen je in 1927 geboren werd, beste pastor Scholten, leefden we met ons kerk-zijn en ons geloven nog volop in de tijd van het rijke Roomsche leven. Dat trok je aan en je koos er in het katholieke Rossum voor om priester te worden. Toen je op 19 juli 1959 door bisschop Alferink gewijd werd, was er in de stijl van kerk-zijn nog niet zoveel veranderd, al broeide er ondergronds al wel het een en ander. Toen je november 1979 door deken Bruggeman tot pastoor van Beltrum geïnstalleerd werd, konden wij met jou niet vermoeden dat jij de laatste officieel benoemde pastoor van Beltrum zou worden. Wat is er in de jaren van je priester en pastor zijn en in betrekkelijk korte tijd veel veranderd in kerk en wereld.
Met opzet gebruik ik nu het woord pastor, het Latijnse woord voor herder. Pastor, zo stel je je voor en met dat woord pak je de telefoon op. Kennelijk voel je je er prettig bij om één nul (ik bedoel één o) van pastoor weg te laten. Je wilde er niet boven staan in de gemeenschap, geen baasspeler. Natuurlijk, als er aan je stoelpoten gezaagd werd, liet je dat wel even weten, maar met pastorale zorg, met herderlijke zorg, wilde je er een van ons zijn, midden onder ons, zoals je als thema koos voor deze viering.
'Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,' zo zegt Jezus in het evangelie van deze viering. Het bijbelse kennen betekent houden van. Beltrum met zijn parochianen werd je heel dierbaar. Sprekend over Beltrum en met alles wat daar gaande was, trok je altijd een heel serieus gezicht en het kon eigenlijk nergens beter zijn dan in Beltrum: met de parochie, met het dorp, met het vrijwilligers werk, met de koren, met de liturgiegroepen en met de bestuurders. Je verwachtte zelfs dat VIOS Grol wel zou uitschakelen, maar VIOS moet nog van Grol leren dat je zo nu en dan kunt promoveren om ook weer regelmatig te degraderen. Beltrum met pastor Scholten mag je wel een twee-eenheid noemen tot op de dag van vandaag. Ook al ben je sinds 2000 met emeritaat, Pastor Scholten van Achterom l hoort er nog altijd bij. En met je toepasselijke toespraakjes bij allerlei gelegenheden weet je nog altijd de goede snaar te treffen. Niemand kan Beltrum beter promoten dan pastor Scholten.
Toen je in 1979 in Beltrum kwam was er het een en ander aan het veranderen
met ons kerk- zijn. Waar het heen zou gaan wisten we nog niet zo goed. Maar
van begin af aan heb je volop meegewerkt om nieuwe wegen te zoeken. We
zochten elkaar op in wat we toen de sectie Groenlo in het dekenaat Groenlo,
noemden, Beltrum, Lievelde en de beide parochies van Groenlo.
Regelmatig pastores overleg, jij was onze voorzitter, besturen kwamen samen, toerusting van vrijwilligers, kanselruil, we gingen voor in elkaars parochies. Zonder precies te weten waarheen probeerden wij onze pastorale zorg te delen. Je deed zo lang mogelijk volop mee en ook na je emeritaat bleef je collegiaal volop betrokken bij ons kerk zijn hier ter plaatse. De veranderingen gaan snel.
De kerk-betrokkenheid en kerksheid is snel achteruit gegaan. Met elkaar hebben wij er zorg over Als het ons gelukkiger maakte dan zouden we het zo moeten laten. Maar dat kun je niet altijd zeggen. We lazen in een plaatselijk krant over jouw zorgen en dat - zelfs de reclame ons voorhoudt- dat we van een ik betrokkenheid weer meer naar wij moeten.

Als voormalig pastor vraag je aan jouw gemeenschap om elkaar trouw te blijven, ook in het samenkomen en vooral ook in kerkelijke en in pastorale zorg voor elkaar. Die kan er best zijn, ook als er geen pastoor meer is. Mensen die het opnemen voor elkaar.

Dankwoord na de Eucharistieviering van zon 21 juli 2019 om 10.30 uur door Pastor H.J. Scholten
Beste mensen,
Allereerst een dank - u - wel voor de woorden van waardering en de mooie bloemen van de voorzitter Harry namens de locatieraard. De kerk staat in een steigerwerk en door de restauratie moeten de originele kleuren terugkomen. Zo gaat het ook met veel mensen en dat geldt ook voor onze kerkgemeenschap. We kijken terug, maar we kijken ook vooruit.
In 60 jaar is er veel veranderd, maar onze Lieve Heer is altijd dezelfde. We krijgen als kerk de opdracht lief en leed te delen. De mensen en de maatschappij veranderen steeds weer, maar dan denk ik aan de woorden van Sint Paulus: onderzoek alles, maar behoud het goede !.
Daar heb ik als priester 60 jaar aan gewerkt met veel voldoening, midden onder ons. Samen met de parochianen, de besturen, de verenigingen en alle pastorale medewerkers. Daarom dank ik ook mijn familie, mijn collega pastor Theo Escher, het dames- en herenkoor met dirigent en organist, de koster en acolieten, de verzorgers van het mooie misboekje, de mensen van de bloemversiering en alle helpers-vrijwilligers van onze kerk en de buurt voor de mooie versiering op Achterom 1.
We gaan door met onze kerkgemeenschap hier in Beltrum. Houdt de mooie kerk in goede staat als middelpunt van ons sociale leven en hopenlijk met een gezegende toekomst van heel Beltrum, wij samen. Nogmaals u allen bedankt en ik eindig met de wens: loat oe good gaon !
Pastor H.J. Scholten Beltrum.

In de laatst verschenen VIOS-wijzer is ook aandacht besteed aan het 60-jarig Priesterjubileum van Pastor H.J. Scholten  

Felicitaties aan supporter Pastor Scholten


Als VIOS-voetbal feliciteren wij Pastor Scholten met zijn 60-jarig Priesterjubileum. Een wijs verbinder en een echt mensenmens. Binnen zijn gelederen erkent hij een waar supporter te zijn van VIOS. In de Echo lazen we dat hij dat hij VIOS beter acht dan Grol. Kijk, dat willen we lezen en daarom zijn we extra trots op hem! Hij kent de kracht van mensen. Wie kent zijn wijze Twentse leus niet? Van de leu, mo'j ut hebben! In een ander blad werd nog een fantastische uitspraak van hem opgetekend; "'t köpken is nog good in orde, moar 't schötteltjen is kapot!"

Zeereerwaarde heer Scholten, wij respecteren uw leeftijd, maar wat zou het fijn zijn als wij u, net als in vroegere jaren weer eens als supporter langs de lijn kunnen begroeten. U blijft van harte welkom en de VIOS-koffie steet kloar en dat natuurlijk in een zundagse komme met een geeuw schötteltjen.

 


 

De Beltrumse kerk zet de deuren in de maanden juli en augustus open voor bezoekers die de kerk willen bezichtigen. De openstelling is elke woensdag en donderdag van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens de bezichtiging zijn vrijwilligers aanwezig die de bezoekers een toelichting kunnen geven.

De Beltrumse Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming kerk staat bekend om het prachtige schilderwerk, karakteristieke baksteenarchitectuur en glas-in-lood ramen. Afgelopen periode is hard gewerkt aan het herstel van de muurschilderingen. De kunstwerken komen hierdoor nog mooier tot hun recht. Tijdens de openstelling kunnen bezoekers de restaurateurs mogelijk zelfs nog in actie zien. De komende zomermaanden gaan de deuren elke woensdag en donderdag open. Tijdens de opstelling zijn vrijwilligers aanwezig voor het beantwoorden van eventuele vragen of voor het geven van een toelichting. Openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.