Afdrukken

Veranderingen vieringen m.i.v. 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari wordt het nieuwe basisrooster van kracht die de pastores aanhouden zodat zij bij toerbeurt in alle locaties een Eucharistieviering of een Woord- en Communie viering kunnen verzorgen. Voor de locatie Beltrum betekent dit dat er in het 1e en 3e weekend van de maand iemand van het pastoresteam voorgaat in een viering.

Dit houdt in dat er dan twee weekenden in de maand zijn waarin er géén viering zou zijn in de kerk in Beltrum. Natuurlijk kunt u voor een viering naar één van de naburige kerken waar een pastor voorgaat.

Wij hebben als locatieraad contact gehad met de verschillende werkgroepen binnen onze locatie Beltrum om te kijken of er belangstelling is vanuit de werkgroepen om deze weekenden alsnog in te vullen. Hier staan zij positief tegenover. Dit heeft geresulteerd in het invullen van deze weekenden met kerkelijke activiteiten op een andere manier dan u die nu gewend bent. In het 2e weekend van de maand wordt de kerk opengesteld voor een vrije inloop.
In het 4e weekend van de maand is er een andersoortige viering of bijzondere kerkelijke activiteit.

Wat is een vrije inloop in de kerk:
Bij de vrije inloop is onze kerk open in het tweede weekend van de maand op zondagmorgen van 10.30 - 11.30 uur. Er is deze morgen géén voorganger aanwezig.
Tijdens deze vrije inloop kunt u vrij de kerk inlopen om even voor uzelf te bidden, een kaarsje op te steken, even rondlopen door de kerk of bv een moment van meditatie. Dat kan een kwartiertje zijn of wat langer. Misschien doet een paar minuten stilte u al goed.
Daarna bent u vrij om de kerk weer te verlaten. Het maakt niet uit of u nu gelijk om 10.30 uur komt of bv. wat later tegen 11.00 uur.
Ook is het mogelijk dat u anderen ontmoet en nog zachtjes blijft napraten achter in de kerk.
U kunt het vergelijken met het bezoeken van een kerk tijdens vakantie in een ander land of andere plaats. Ook dan kijk je vaak rond naar het mooie van de kerk, ga je vaak nog even zitten om de rust en de stilte van de kerk op je te laten inwerken of een kaars opsteken.

Andersoortige viering of kerkelijke activiteit:
Hierbij kunt u denken aan bv. een gebedsviering, een viering met voornamelijk muziek, zang, gedachten en/of gedichten of bv een film vanuit christelijke achtergrond.
Deze vieringen of activiteiten worden voorbereid en begeleid door de verschillende werkgroepen.

In het nieuwe overzicht van de verschillende vieringen voor het eerste half jaar van 2020 is de invulling van alle weekenden meegenomen. Houdt de Echo goed in de gaten voor het juiste informatie overzicht.
Wij hopen op deze manier als kerk open te blijven staan voor onze Beltrumse geloofsgemeenschap.

Uw locatieraad