Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

50 JAAR ZONNEBLOEM BELTRUM

Omzien naar elkaar... is vaak een thema bij vieringen in onze geloofsgemeenschap. De Zonnebloem Beltrum brengt dit al 50 jaar tot uitdrukking in woord en daad en daarbij een mooie samenwerking om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Op 3 juli 1970 is de afdeling Beltrum opgericht. Wat mooi dat we als geloofs-woongemeenschap zo'n vereniging in ons midden hebben. 

De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. ‘Zorgeloos’ betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander.

De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke beperking. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet.

Contact & Aanmelden
Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling Zonnebloem Beltrum?

Aanmelden als vrijwilliger\deelnemer neem dan contact op Linda Tiggeloven 0544 - 46 43 06 en kijk met ons naar de mogelijkheden.

U kunt het werk van de Zonnebloem steunen met een donatie: op rekeningnummer: NL02 RABO 0105 5048 82 t.n.v. De Zonnebloem afd. Beltrum. Hartelijk dank.

Onderstaand het artikel uit de Echo op welke mannier de Zonnebloem het 50-jarig jubileum invulling geeft.

50 JAAR ZONNEBLOEM BELTRUM

Al 50 jaar is de Zonnebloem Beltrum van grote betekenis voor mensen die leven met ziekte en/of een lichamelijke beperking. Onze vrijwilligers spelen een belangrijke rol door bij deze mensen op bezoek te gaan en het organiseren van activiteiten in Beltrum. Ook proberen wij de vereenzaming tegen te gaan door middel van bijvoorbeeld huisbezoeken. Tevens gaan wij op ziekenbezoek bij degene die geen carnaval kunnen vieren samen met de prins en adjudant. Een klein bezoekje kan al zorgen voor de nodige afleiding en een gezellig praatje, geluksmomentje voor de gasten van de Zonnebloem. CV de Belhamels en de Zonnebloem Beltrum gaan dit jaar wederom samen op pad om deze mensen te bezoeken.
Alaaf en tot ziens!

Op 3 juli 1970 is de Zonnebloem afdeling Beltrum opgericht. Dit betekent dat wij dit jaar een jubileumjaar voor de boeg hebben van maar liefst 50 jaar Zonnebloem Beltrum. Wij willen het jaar daarom feestelijk beginnen met een NieuwjaarsBingo. U kunt in ons activiteitenboekje lezen, die wij uitdelen met de bingo, welke feestelijke activiteiten wij op het programma hebben staan voor het jubileumjaar.

Graag nodigen wij u uit voor de Zonnebloem NieuwjaarsBingo bij Café-zalencentrum Dute te Beltrum op: donderdag 30 januari 2020 van 14.00 tot 17.00 uur. Onder het genot van een natje en een droogje en gratis bingo kaarten speelt u mee voor leuke prijsjes.

Graag opgeven voor 25 januari bij uw vrijwilliger in de buurt of telefonisch bij:
Anita Wallerbos: 0544 - 487 430
José Bouwmeesters: 0544 - 481 299
Kosten: € 15,00 per persoon.

Daarnaast organiseren wij een feestelijke middag in juli voor alle (oud-) vrijwilligers én gasten van de Zonnebloem Beltrum;
Noteert u alvast de volgende datum voor onze feestelijke Zonnebloemmiddag in uw agenda: Zaterdag 4 juli 2020.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

15 dec 2020
19:15
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde
Avond met Ad de Keyzer over "Naar U gaat mijn verlangen, Heer"