Afdrukken

In de 8e jaargang besteedt de redactie van het parochiemagazine SintLudgernu.nl aandacht aan onze naaste buren in de rubriek ’Ni’je naobers maken buurt. Voor de uitgave van april hebben wij de locatie Beltrum uitgenodigd ”Buurt” te maken.

Dit keer vertelt Beltrum over wie ze is en hoe ze samen kerk zijn uitdraagt.

Halfweg de 19e eeuw was de kerk in Beltrum een filiaalkerk van de Calixtusparochie in Groenlo. Vanaf 1853 tot 2010 was Beltrum een zelfstandige parochie en heeft in die anderhalve eeuw 12 pastores gekend. Onlangs kregen deze 12 pastores een ereplaats in het portaal van de kerk. Pastor Scholten, 93 jaar oud, onthulde toen een plaquette waarop de namen van deze pastoors vermeld staan. Met een knipoog werden ze de 12 apostelen van Beltrum genoemd.

Begraafplaats Beltrum

De begraafplaats is aangelegd op door familie Harbers geschonken grond. Tot en met maart 1853 werden de overledenen van Beltrum in Groenlo begraven en vanaf april 1853 werd de eerste overledene hier begraven. Wie de begraafplaats achter de Beltrumse kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming, bezoekt valt de enkele kunst- en cultuurhistorische waardevolle graven op. Het familiegraf van Harbers met daarop een opengeslagen boek met daarop de namen van de vanaf 1895 hier bijgezette overledenen. Ook het graf van de drie gezusters Hassink. Zij zijn nauw verbonden met de vroegere H. Gerardus Majella Stichting (zieken- en bejaardenzorg) gelegen naast de kerk, die middels een legaat van Johanna Wilhelmina Hassink tot stand kwam, het huidige woon-en zorgcentrum De Hassinkhof.

Bestuurslid locatie Beltrum

Ook ik, Paul Ribbers voel me uitgedaagd door het verzoek van de St. Ludger Parochie om een kleine bijdrage te leveren aan: Ni’je naobers maken buurt. Elke locatie heeft de mogelijkheid zich te presenteren op de parochie website. Voor de locatie Beltrum is dit mijn taak. Op Facebook presenteren zich beide parochies met regelmaat. Ook draag ik bij aan de agenda voor de vieringen. Toen ik werd gevraagd voor een bestuursfunctie moest denken aan mijn jeugd. De eerste kerkbanken altijd waren gereserveerd voor de heren van het kerkbestuur. Hoe anders is dat nu. Tijdens kerkvieringen zitten de bestuursleden (dames en heren) verspreid in de kerk. Dit is misschien wel de metafoor wat er allemaal anders is in onze geloofsgemeenschap in de huidige tijd. Mijn huidige bijdrage aan de locatieraad zal toch niet komen door dat ik in mijn jeugd een aantal jaren misdienaar ben geweest? Of op 12-jarige leeftijd op de kostschool van de fraters Maristen in Azelo heb gezeten? Of geïnspireerd ben door het lezen van het memorandum van mijn leraar frater Victor op de Needse website. Wat hij tot op hoge leeftijd voor anderen heeft betekend en voor de locatie Neede? Nee, ik was onder de indruk van de vele vrijwilligers die kleur en inhoud geven aan onze locatie. Hoe mooi is het dan om als lid van de locatieraad hieraan een bijdrage te mogen leveren.

Invulling Vrije inloop

De locatie Beltrum is opgenomen in een basisrooster gemaakt voor alle kerken/locaties. Dit betekent voor onze locatie dat er elk eerste en derde weekend van de maand een eucharistieviering, met als voorganger het pastorale team, of een woord- en communieviering is gepland. De overige weekenden zou de kerk dan gesloten zou zijn. Als locatieraad vinden wij dat onze kerk ieder weekend de mogelijkheid moet bieden voor een moment van bezinning en ontmoeting. Daarom is de kerk in het tweede weekend van de maand op zondagmorgen open tussen 10.30- 11.30 uur voor een vrije inkoop. In het vierde weekend van de maand waarin geen viering gepland staat is gekozen voor een vrijere invulling. Dat kan variëren van een gebedsviering, een film of een muzikale invulling. Het gaat met name om op een zinvolle manier in verbondenheid samen te komen door middel van gebed, muziek en/of zang. Voorwaarde is dat dit plaats vindt met respect en waardigheid voor de kerkelijke omgeving. En dat liederen die gezongen worden passend zijn.

Slot

Als geloofsgemeenschap willen wij graag de deur van de kerk gastvrij openhouden! Rechtgeaarde Beltrummers zijn trots op hun kerk en voelen zich ermee verbonden. Ook de vele vrijwilligers waarvan velen met hart en ziel zich medeverantwoordelijk voelen voor zowel binnen de kerk als daarbuiten. Uniek zijn de drie kerkkoren, het dames-en herenkoor, Rhumtas en Kiddoesj, die afwisselend hun medewerking verlenen tijdens weekendvieringen en op verzoek bij uitvaartvieringen. Afgelopen jaar vierde Rhumtas hun 60-jarig jubileum en Kiddoesj plant een nieuwe (kerstboom) spar in het kader van hun 50-jarig jubileum. Ook werd stilgestaan bij het 60-jarige priesterjubileum van Emerituspastor Scholten. Onze aandacht gaat ook uit naar de woord- en communievieringen-groep. Tijdens een viering in oktober 2019 stond de groep stil bij hun 40-jarig jubileum! Vanaf Kerstmis 1979 verzorgt zij volgens rooster woord- en communie- en gebedsvieringen. Kortom, Beltrum geeft om zijn kerk! Echter Kerk-zijn betekent er-zijnvoor-elkaar in goede en minder goede dagen! Dat is niet altijd gemakkelijk en daarom biedt de kerk een plek waar verhalen mogen klinken van toekomst en hoop, van troost en bezinning. Naast pastores zetten velen zich in, maar net als elders loopt kerkbezoek ook in Beltrum terug. Echter dit betekent niet dat men bij de pakken neerzit. Samen blijven wij investeren in kansen en mogelijkheden. Samen de schouders eronder blijven zetten kenmerkt de aard van onze gemeenschap ten behoeve van mensen, opdat onze kerk in verbondenheid met alle omliggende gemeenschappen staande blijft!

Locatieraad Beltrum