Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Nu de regels met betrekking tot het coronavirus wat minder streng zijn, komen er geleidelijk aan weer (beperkte) mogelijkheden om vieringen in de kerk te houden. Samen met het pastoresteam hebben we gekeken wat toegestaan is, verantwoord kan en praktisch uitvoerbaar is vanaf 1 juli tot 1 september.

Na 1 juli 2020 zal het volgens de 'routekaart van de overheid' mogelijk zijn om met maximaal 100 mensen samen te vieren. Vooralsnog richten we ons op het opstarten van Eucharistievieringen. In de maanden juli en augustus staat er in Beltrum om de andere week een viering gepland op zaterdagavond om 19.00 uur. Het gaat om de volgende data: 4 en 18 juli en 1 - 15 - en 29 augustus. De doordeweekse vieringen op woensdagmorgen worden in Beltrum nog niet opgestart. De data zijn onder voorbehoud van overheidsregels; mocht het virus weer oplaaien dan kunnen er weer nieuwe beperkingen gelden.

Overheidsbepalingen zijn leidend en de (kerkelijke) overheid geeft ons slechts beperkte ruimte. Dat betekent helaas dat u niet zomaar kunt komen: u moet zich voor een viering aanmelden.
Vooraf aanmelden is (wettelijk) verplicht en mensen zonder aanmelding zullen we helaas moeten terugsturen.

U kunt zich vanaf 1 juli aanmelden via een digitaal reserveringssysteem. Op de website van de St. Paulus parochie kunt u zich via de button: vieringenoverzicht aanmelden voor een viering.
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding of een plaats op de wachtlijst. Een beschrijving van het systeem komt op de website te staan. Het is niet moeilijk, wel efficiënt. Kunt u dit onverhoopt niet zelf regelen, of met hulp van (klein)kinderen of anderszins, dan bestaat de mogelijkheid om bij het secretariaat telefonisch hulp te vragen bij het aanmelden. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur op 06 - 8260 4863. U bent welkom mits u goed gezond bent, niet hoest, geen loopneus heeft of koorts (de bekende RIVM richtlijnen). Afmelden is dan noodzakelijk en kan via hetzelfde online reserveringsysteem. U neemt anders onnodig een plaats in van een ander. Wij danken u voor uw begrip en geduld.
Deelnemen aan vieringen en activiteiten geschiedt voor eigen risico en verantwoordelijkheid, waarbij de basisprincipes bekend worden geacht (wegblijven bij verkoudheidsklachten etc.). Zien we elkaar binnenkort in de viering?

Maatregelen die we hebben genomen ten behoeve van de 'anderhalve meter kerk':
" Het secretariaat is op donderdagmorgen weer geopend.
" Aanstellen van een centrale toezichthouder.
" Aanstellen van welkom- en begeleidingsteam in de kerk om de richtlijnen goed uit te voeren.
" Stickers plaatsen in de kerkbanken waar kerkgangers plaats kunnen nemen.
" Toezicht op het innemen van gemarkeerde zitplaats.
" Het maken van een coronascherm voor de communie uitreiking.
" Desinfectiegel bij ingang en voor bij het te communie gaan.
" Kerkgangers kunnen alleen gebruik maken van de achteringang; zij-ingang is gesloten.
" De reservering/aanmelding wordt gecheckt voor aanvang viering, bezoekers worden gevraagd naar hun gezondheid en worden gewezen op de desinfectiezuil.
" Kerkgangers worden naar hun plaatsen in de banken begeleid.
" Koren - in viering en repetitie - zijn niet toegestaan. Wel zijn een organist met maximaal twee cantors toegestaan.
" Geen samenzang of meezingen tijdens de viering.
" Bij vredes wens geen handen schudden, wel vredesknik naar elkaar.
" Toezicht op verloop communie-uitreiking: aandacht voor 1,5 meter afstand.
" Geen collectes tijdens de viering; bij het verlaten van de kerk staan collectemandjes.
" In de Mariakapel ook de 1,5 meter in acht nemen.
" Verlaten van de kerk alleen via de achteruitgang.
" Er is geen gelegenheid met elkaar na te praten achter in de kerk en er zal evenmin koffie worden geschonken.

De Locatieraad

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

15 dec 2020
19:15
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde
Avond met Ad de Keyzer over "Naar U gaat mijn verlangen, Heer"