Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, ook in Beltrum.

 Als campagnebeeld is gekozen voor een mozaïek dat is opgebouwd uit foto’s van heel veel plaatselijke kerken. Het mozaïek staat voor gemeenschappelijkheid van de kerken in Nederland; allemaal eigen en toch deel van een groter geheel. Dit komt in de campagneperiode terug: elke kerk een eigen actie, maar wel allemaal tegelijk. Ook de postertekst is gericht op het geheel: veel mensen zetten zich tegelijkertijd in voor hun kerk.

Wat is Kerkbalans


Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Steun de Actie Kerkbalans 2020: Kerk zijn we Samen

Met uw bijdrage houden we onze kerk in stand.

De jaarlijkse Actie Kerkbalans komt er weer aan. Uw financiële bijdrage aan deze jaarlijkse actie is voor de kerk de belangrijkste bron van inkomsten. Met uw bijdrage kunnen we de kosten betalen om de kerk in stand te houden. We hopen ook dit jaar weer op uw medewerking. De generaties voor ons hebben de kerk gemaakt tot wat die nu is. De rol van de kerk is de afgelopen jaren sterk veranderd; het aantal vieringen en het aantal kerkbezoekers nemen af. Verschillende kerken sluiten noodgedwongen de deuren. Gelukkig is de Beltrumse kerk nog altijd vitaal en financieel sterk genoeg om de deuren open te houden. Investeren in de toekomst Kunnen we de deuren open blijven houden? Is er nog steeds toekomst voor een eigen kerk in Beltrum? Wij denken van wel. Diep in zijn hart heeft elke Beltrummer een band met de kerk. Wat zou Beltrum zijn zonder dit prachtige kerkgebouw? Vertrouwen in de toekomst hebben, betekent blijven investeren in het gebouw, de omgeving en de mensen. Denken in kansen en mogelijkheden en samen de schouders eronder. Dat zit in de aard van de Beltrummer en kenmerkt onze gemeenschap. Zelf beslissen over onze kerk Het afgelopen jaar was een jaar vol met demonstraties. Mensen die onzeker zijn over hun toekomst lieten van zich horen. Als je toekomst afhankelijk is van keuzes van anderen geeft dat onzekerheid en onrust. De toekomst van de kerk in Beltrum hebben we wel zelf voor een groot deel in eigen handen. Zolang de kerk financieel gezond blijft, is er toekomst voor onze kerk. U heeft dat met uw bijdrage aan Kerkbalans mede in de hand. Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze eigen Beltrumse kerk. Wij hopen dat we er als gemeenschap weer samen de schouders onder zetten. Wij danken u voor uw bijdrage.

Locatieraad Beltrum

Klik hier of op onderstaande adbeelding voor de Nieuwsbrief van de Actie Kerkbalans 2020 van de locatie Beltrum

 

Wilt u het donatie formulier vooraf invullen en klaar leggen?

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op. Op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen.

Meer weten? Informeer bij uw plaatselijke parochie.

Klik hier voor het formulier voor de schenkingsovereenkomst van de Belastingdienst.

 

Alle parochianen, die naar eigen vermogen hebben bijgedragen aan AKTIE KERKBALANS, zijn wij zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zeggen wij van harte dank.

Allen die hebben meegewerkt om de actie kerkbalans goed te laten verlopen, onze oprechte dank.

Met vriendelijk groeten,

Commissie Kerkbalans

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

15 dec 2020
19:15
Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5 in Lievelde
Avond met Ad de Keyzer over "Naar U gaat mijn verlangen, Heer"