Afdrukken

Nieuws voor locatie Eibergen


Nieuws dat bestemd is voor de locatie Eibergen wordt hier getoond zolang het relevant is.

  

Pastoraat ten tijde van de corona-pandemie

 

Het lijkt alweer heel lang geleden maar het is pas zes weken geleden dat premier Rutte op maandag 9 maart aankondigde dat we moesten stoppen met handen geven. Wie had op dat moment kunnen bedenken wat het corona-virus, de corona pandemie, zo’n invloed op ons dagelijks leven zou hebben. In de weken daarna zijn er verschillende instructies vanuit de regering en de Nederlandse Bisschoppenconferentie gekomen die grote impact hebben op ons persoonlijk leven en ons kerkelijk leven. Gelukkig zijn beide in Nederland niet helemaal stil komen te liggen. Als pastoraal team hebben wij ons de vraag gesteld hoe we pastoraal aanwezig en beschikbaar kunnen zijn in deze moeilijke tijd. In een tijd van sociale afstand terwijl de opdracht die in het Evangelie ingesloten, er juist één van nabijheid is.Verbondenheid tijdens Coronatijd

De pastor is betrokken bij de parochianen die aan zijn of haar zorg zijn toevertrouwd. Op scharniermomenten in het leven, bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden verlangen mensen naar de pastorale nabijheid, een bemoedigend woord, een moment van gebed. Het ontvangen van een sacrament kan rust en troost bieden.

In de eerste weken van de “intelligente lockdown” hebben we moeten besluiten dat alle vieringen in besloten kring gehouden zullen worden. Koorrepetities, voorbereiding Eerste Heilige Communie, doopvoorbereiding en -vieringen en de verschillende catechese projecten moesten geannuleerd worden.

Na enkele weken is er dan toch een nieuwe situatie ontstaan. De weekendvieringen worden via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl uitgezonden en hier worden de intenties vanuit de verschillende locaties ook voorgelezen. Aansluitend is de kerk in Lichtenvoorde en Groenlo geopend voor persoonlijk gebed, het opsteken van een kaars of even de stilte te proeven. In Groenlo wordt druk gewerkt aan Kerk-TV zodat hier, net als in Lichtenvoorde de viering kan worden bekeken via de site van kerkdienstgemist.nl.

De kerken mogen dan leeg zijn, ze zijn vol van goedheid en genade.

De persoonlijke contacten gaan veel via de telefoon, Skype, WhatsApp of Facebook.

Uitvaarten kunnen in besloten kring gelukkig nog plaatsvinden al is het afscheid en condoleren heel anders dan de nabestaanden en ook de overledene het zich hadden voorgesteld. Hoewel we gelukkig ook geluiden horen dat mensen de beperkte uitvoering in de vorm van gebedsdiensten op prijs stelt en achteraf ‘passend vindt bij de stijl van vader, moeder, opa of oma’. We hebben in goed overleg afgesproken dat, in deze bijzondere tijd, een van de pastores voorgaat in een uitvaartviering. Heeft u behoefte aan gesprek: wij zijn er voor u. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen.

Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, de Goede Week, hebben we helaas ook in besloten kring moeten vieren. Uitzondering hierop was het bidden van de Kruisweg. Gelovigen konden individueel de kruisweg bidden en het lijden en sterven van Jezus Christus overwegen. De geactualiseerde teksten hebben velen aangesproken. Vele mensen maken ook nog steeds gebruik van de actie, om houdbare producten te deponeren in de manden voor de voedselbank. Het in praktijk brengen van een werk van Barmhartigheid.

Christus is verrezen. Hoe nu verder?

We lezen in deze periode na Pasen over het ontstaan van de jonge kerk. De Handelingen van de Apostelen beschrijft de nieuwe start van de leerlingen. De ruimte die we nu krijgen zouden we misschien kunnen gebruiken om te kijken hoe eenieder van ons, en op welke manier we leerlingen van Jezus Christus kunnen zijn.

Voor deze uitdaging staan we met z’n allen! als geloofsgemeenschappen. Laten we, gesteund door de Heilige Geest, naar nieuwe wegen van samen Kerk zijn zoeken en juist nu de verbondenheid blijven zoeken.

Namens het pastoraal team,

Pastor R. den Hartog

 

 

Katholiek worden?

De Rooms-Katholieke Kerk is een wereldkerk en bestaat uit gelovigen van alle landen.
Per jaar worden in Nederland zo rond de 750 volwassenen “katholiek”. Daar gaat vaak een langere weg aan vooraf. Een weg van ontdekkingen en het vertrouwd raken met de rijkdom van de R.K. Kerk. Misschien ook het wegslijten van vooroordelen. U kunt trouwens op elke leeftijd katholiek worden.

Het is een op weg gaan met de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in het midden van de Kerkgemeenschap. Het is een proces van ingroei: uitleg krijgen ván en ervaring opdoen mét datzelfde geloof. Je leert Jezus Christus kennen en raakt zo steeds meer verbonden met het geheim van het leven en de Liefde van God. Het is wat Jezus noemt: opnieuw geboren worden (Joh. 3,3).

Het is goed ‘ergens’ op die weg contact op te nemen met “iemand van de Kerk”. Vaak zijn die gesprekken heel verhelderend en nergens zal iemand gedwongen worden stappen te zetten, waar hij/zij nog niet aan toe is. Integendeel, we hechten bijzondere waarde aan een goede en gedegen voorbereiding. Het is een keuze voor het leven! Deze voorbereidingstijd op het katholiek worden wordt ‘catechumenaat’ genoemd. Deze bijzondere periode van geloof- leerling zijn is een soort ‘verwelkomingsarrangement’, aangeboden door de parochie.

Iemand kan opgenomen worden in de RK Kerk, wanneer die:

Aan de stap gaat een periode van catechese vooraf. Die kan ingevuld worden door:

Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. U kunt contact met ons opnemen voor een persoonlijk en oriënterend gesprek met de leden van het pastoraal team. Zij zullen dan met u in gesprek gaan en in samenspraak met u een traject uitzetten om u hierop voor te bereiden. U kunt de parochie bereiken tijdens de openingstijden van het secretariaat:

Centraal secretariaat St. Ludgerparochie en St. Paulusparochie,

Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo. Telefoon: 0544 464663

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.sintludgernu.nl / www.stpaulusparochie.nl

Openingstijden: ma t/m do 08:30 uur t/m 15:00 uur, vrij 08:30 uur t/m 12:30 uur.

Enkele suggesties om te lezen:

- Youcat (ISBN 9789020995466)

- Katholicisme voor Dummies (ISBN 90-430-1248-3)

Secretariaat St.Paulusparochie Groenlo

 

  

Aanmelden voor het H. Vormsel

Aanmelden voor het H. Vormsel kan middels het aanmeldingsformulier, klik hier om het formulier te downloaden.

 

Mededelingen van de Beleidsadviesgroep Diaconie Oktober 2018

  1. Sint Maarten:

1.1.Traditiegetrouw zal in het weekend van Sint Maarten (10 en 11 november) weer een eierinzameling plaatsvinden voor de Voedselbank. Bijgaand treft u een oproep aan die u kunt gebruiken voor publicatie in uw kerkblad. Leden van de Beleidsadviesgroep Diaconie komen de eieren na de viering ophalen. Mocht er in uw locatie geen viering zijn in het weekend van 10 en 11 november, dan verzoeken wij u om de inzameling een weekend eerder te laten plaatsvinden. Wilt u voor het ophalen van de eieren dan contact opnemen met de heer Gerard Wissink (tel 0544- 465842)

1.2. De Sint Maartenprijs zal dit jaar uitgereikt worden op zaterdagmiddag 10 november 16.00 uur in de Calixtusbasiliek, voorafgaand aan de Sint Maartenoptocht. Wie de prijs dit jaar in ontvangst mag nemen blijft nog even geheim.

  1. Adventsactie 2018:

In de Advent staat er een verplichte collecte gepland voor de Adventsactie. Dit jaar zal de opbrengst van deze collecte ten goede komen aan een project in Burkina Faso. Dit project ondersteunt kwetsbare vrouwen op drie manieren:

Wij vragen u om deze collecte in de vieringen en in uw kerkbladen aandacht te geven.

Bijgaand treft u informatie aan die u voor dit doel kunt gebruiken.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande berichten vragen en / of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de Beleidsadviesgroep Diaconie van de Paulusparochie.

Met vriendelijke groet,

Peter Pothof, vz. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-12097703)

 

Geloof, hoop en liefde voor een (moedige) minderheid

In onze streken, en daarmee bedoelen we Nederland, neemt het aantal christen gelovigen af, ‘de Kerk’ wordt kleiner. Dat roept vragen op. Wat is wezenlijk voor christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus en kerkelijke verbondenheid?

Belangrijke vragen, die we ook dikwijls weer wegduwen wanneer deze zich aan ons opdringen. ‘Nu even niet... ’ vandaag staat er nog van alles in onze agenda’s, de kinderen, het werk, een verjaardagsfeestje, eet. Boodschappen moeten nog gedaan worden, in de tuin kijkt het onkruidje aan, etc. En toch ...

De grote vakantie en de luwe warme zomertijd ligt achter ons. Hopelijk heeft deze periode ons goed gedaan? Een nieuw school- en werkjaar in de kerk ligt voor ons open. Het leven herneemt haar dagelijkse ritme. En dan zijn daar die vragen! Wat is wezenlijk voor ons geloof, voor een leven met Jezus en wat is de rol van kerkelijke verbondenheid?

Met een kleine groep mensen zijn we bezig om in het voorjaar 2019 een impulsavond te organiseren met het thema ‘Wat geloven we zelf? Dit is voortgekomen uit de vraag vanuit het alledaagse leven van jonge ouders naar geloofsopvoeding. Maar als we geloof willen doorgeven moeten we wellicht ons eerst bewust te binnen brengen wat we zelf geloven?

En ons verdiepen in de vraag wat we willen doorgeven en wat de waarde van geloof in ons eigen leven is?

Om dat te kunnen ont-dekken, - zodat het zichtbaar voor je wordt -, volgen hier een paar gedachten die we zouden kunnen meenemen in het nieuwe werk/schooljaar:

  1. Stilte in jezelf!
  2. Kijken naar de horizon
  3. Vertrouwen
  4. God redt eerst, dan geeft Hij en dan vraagt Hij 

Stilte en retraite, ver weg tijdens een vakantie, maar ook dagelijks dichtbij in de mooie Achterhoek. Het is een (levens)kunst om gedurende je dag korte retraitemomenten in te plannen. Dat betekent datje bewust afstand neemt van alle drukte om je heen en je met open ontvankelijke houding zoekt naar God in de stilte. Jezus deed het ook (lees Marcus 1). Vroeg in de ochtend stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek (in de Statenvertaling staat hier 'woeste plek') om daar te bidden. Weg uit het georganiseerde leven, in direct contact met God, de Vader. Gewoon een gesprek over alles watje bezighoudt (...).

In zeven (symbolisch getal van volheid) minuten kun je je ademhaling/ levensadem al tot rust brengen! Ook is de handreiking van Wil Derkse het proberen waard:

Een halfuur stilte per dag Een stille avond per week Een stille dag per maand Een stil weekend per kwartaal Een stille week per jaar

Wandel eens op de tekst: ‘Uw genade is mij genoeg’. En kijk eens naar de horizon in plaats van gefocust op dat wat er op zo'n vijf meter binnen handbereik ligt.

Er komt stilte in je hoofd. Je ballast wordt minder zwaar. Mensen die een focus hebben in de verte, kunnen zwaardere lasten beter dragen. Ze weten waar ze heen gaan en ze weten zich onderdeel van een groter geheel. Je ziel groeit. Wie zich focust op de ruimte gevende God gaat spontaan danken en zingen, zoals David in de psalmen. (Psalm 4:2) Een horizonlijn geeft perspectief en diepte aan een beeld.

Oefen heel praktisch door niet naar de grond te kijken, maar met je hoofd omhoog te lopen. Kijk niet alleen naar de fysieke horizon, maar ook naar de geestelijke horizon.

Welk perspectief heb jij bij God? Durf de horizon in jezelf en de ander te zien: ben jij beperkt, of heb je meer in je dan je zelf kon vermoeden?

Een dankbaar antwoord op een gulle Gever die God is, pastin een christelijk leven. Christenen die enkel ‘verplichtingen’ navolgen, missen iets in de persoonlijke ervaring met God die de ‘onze Vader’ is. Ik moet dit, ik moet dat én dat...enkel verplichtingen. Het fundament van deze verplichtingen is de Liefde van God de Vader, die eerst geeft en dan vraagt. In voorbereiding op de sacramenten Eerste Communie en Heilig Vormsel, willen we dit o.a. graag delen met de kinderen.

De wet voor de relatie stellen, helpt ons niet op onze geloofsweg. Hoe kan een jongere beslissen om christen te worden, als we vertrekken vanuit de eisen, taken, inzet, en niet vanuit de verlossing en de Heilige Geest als Helper en Trooster? Dankbaarheid is een karakteristieke eigenschap van een hart dat bezocht is door de Heilige Geest; om God te gehoorzamen moet je allereerst zijn Gaven in herinnering houden.

Als minderheid hebben we elkaar nodig om deze waarden te blijven delen en is het wezenlijk voor ons christelijk geloof, voor een leven met Jezus Christus en in kerkelijke verbondenheid met elkaar. Durf over grenzen heen te kijken, zoek elkaar op en vertrouw op Hem, die eerst geeft en dan vraagt. Maar ons nooit zal overvragen, omdat Hij ons kent. Dat is prachtig en bemoedigt ons! Dat God altijd geprezen mag worden om alles wat Hij heeft gedaan, doet en zal doen in ons! Waarderen wij het beeld van de Kerk als netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Wij zijn - als kleiner wordende groep-geroepen om de verbinding met elkaar te onderhouden, rond Jezus Christus de levende Heer, en ons ook met anderen te verbinden.

Ik wens u allen een jaar vol ruimte, vreugde, dankbaarheid en moed!

Namens het pastoraal team.

Carla Roetgerink, pastoraal werkster.

Dankbaarheid is de moeder van alle deugden

 

Rozenkrans bidden

Als u klikt op een van de links kunt u de diverse persberichten lezen met betrekking tot Rozenkrans bidden.

Persbericht Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland

Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie

Handleiding