Afdrukken

Pastorale beleid in uitvoering: aanpassingen weekendvieringen.
We zijn allemaal op de een of andere manier getroffen door de (gevolgen van de) corona pandemie. Het coronavirus heeft vele duizenden mensen getroffen in ons land en wereldwijd al honderdduizenden. Het aantal dodelijke slachtoffers blijft nog elke dag toenemen. Het dagelijkse leven is ontregeld, we blijven en werken zoveel mogelijk thuis. Samenkomsten zijn beperkt mogelijk. Dat gold ook voor de liturgische vieringen en andere activiteiten in parochieverband. Vanaf 1 juni worden activiteiten geleidelijk aan weer opgestart. Helaas kon de geplande bijeenkomst met de pastorale vrijwilligers van alle locaties op 19 mei niet doorgaan. Op 29 april zijn de beheercommissies en de pastoraatgroepen geïnformeerd over het nieuwe liturgische weekendrooster per 1-1-2021.

Met gelovig vertrouwen de toekomst in!
Zoals u allen weet zijn de beide parochiebesturen op weg naar het samengaan tot één nieuwe parochie, zo mogelijk per 1-1-2021. Er zijn verschillende vrijwilligers in werkgroepen bezig om daarvoor de benodigde werkzaamheden te verrichten. Over de voortgang van dit proces kunt u in het parochieblad van juni 2020 lezen.
Daarnaast zijn beide parochies bezig met het uitvoeren en implementeren van de beleidsplannen van 2018. Het pastorale beleidsplan 2018-2021, ‘Met gelovig vertrouwen de toekomst in!’ is het leidende plan. Op 22 mei 2019 heeft het pastorale team het nieuwe vieringenrooster dat per 1-1-2020 is ingegaan met de betrokken pastorale vrijwilligers besproken en toegelicht. De eerste stappen zijn gezet tot het stoppen met weekendvieringen door leden van het pastorale team. In de geloofsgemeenschappen van Rekken, Vragender en Bredevoort zijn de reguliere weekendvieringen per 1-1-2020 gestopt. Wel kan er maandelijks een woord- en gebedsviering zijn waarin vrijwilligers voorgaan. Tot 1-7-2020 kon dit als overgang een woord- en communieviering zijn, hoewel de coronacrisis een andere situatie heeft gebracht.

De 2e fase tot aanpassing van de weekendvieringen gaat op 1-1-2021 in voor de volgende geloofsgemeenschappen:
St. Paulus Parochie:
Christus Koning te Lievelde en H. Caecilia te Rietmolen
St. Ludger Parochie:
O.L. Vrouw van Lourdes te Mariënvelde

Tot 1-7-2021 bestaat de mogelijkheid dat vrijwilligers maandelijks voor kunnen gaan in een woord- en communieviering. Vanaf 1 juli 2021 is dat een woord- en gebedsviering.

Vervolgens geldt dit per 1 juli 2021 in de 3e fase voor:
St. Paulus Parochie:
H. Caecilia te Neede
St. Ludger Parochie:
St. Helena te Aalten; H. Agatha te Harreveld; H. Johannes de Doper te Meddo

Tot 1-1-2022 bestaat de mogelijk dat vrijwilligers maandelijks voor kunnen gaan in een woord- en communieviering. Vanaf 1 januari 2022 is dat een woord- en gebedsviering.

Wat is er mogelijk tot de onttrekking aan de eredienst van het kerkgebouw?
De volgende vieringen blijven mogelijk, ook al zijn er geen vaste weekendvieringen meer, tot het moment dat het kerkgebouw aan de eredienst onttrokken is.
• een avondwake
• een uitvaart
• een huwelijksviering
• een liturgische viering bij een huwelijksjubileum
• een schoolviering
• een liturgische viering bij gelegenheid van het patroonsfeest van een geloofsgemeenschap
• een liturgische viering bij gelegenheid van bijzondere lokale festiviteiten, zoals kermis- of schuttersviering
Deze vinden plaats na overleg met het pastorale team. Uw lokale pastoraatgroep zal dan contact daarover opnemen met het centrale parochiesecretariaat. Voor zover het in te vullen is kan één van de pastores in deze viering voorgaan.

Van belang voor de toekomst blijft dat alle locaties werk maken van “lokaal geloven”, op basis van de eigen mogelijkheden en wensen. Diaken Cor Peters blijft beschikbaar om daarbij te ondersteunen.

Het pastorale team van de parochies St. Ludger en St. Paulus,
H.A.M. de Jong, pastoor