Afdrukken

Mededeling van de parochiebesturen en het pastoraal team,
afgekondigd in het weekend van 19-20 september

Vanaf 1 juli 2017 is pastor Ronald den Hartog als parochievicaris actief in de Sint-Ludger parochie en de Sint-Paulus parochie. Hij kwam hier als diaken, we hebben zijn priesterwijding mee mogen maken en in de afgelopen jaren hebben we hartelijk samengewerkt.

Aan zijn pastoraat bij ons gaat over enkele maanden een einde komen.

Na 3 ½  jaar heeft pastor Den Hartog van de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, een nieuwe benoeming ontvangen.

Vanaf 1 februari 2021 is hij benoemd als pastoor van de Sint Jan de Doperparochie in Mijdrecht, Vinkeveen, Maarssen en omgeving. Dat is in het noordwesten van de provincie Utrecht.

Wij betreuren het vertrek van pastor Den Hartog ten zeerste!

In de afgelopen jaren hebben we een plezierige en zegenrijke samenwerking met hem ondervonden.
Zijn vertrek betekent een enorme aderlating voor onze parochies.

Niettemin feliciteren wij pastor Den Hartog met de nieuwe uitdaging die hem wacht en ook feliciteren wij de parochianen van de Sint Jan de Doperparochie met de benoeming van hun nieuwe pastoor.

Over de pastorale bezetting van het team zullen de parochiebesturen in overleg treden met het bisdom.
Pastor Den Hartog blijft de komende maanden zijn taken bij ons uitoefenen.
Over zijn afscheid wordt u te zijner tijd geïnformeerd.

Wij wensen pastor Den Hartog veel succes en Gods zegen voor de toekomst.

Parochiebesturen St. Ludger en St. Paulus en het pastoraal team