Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 5 mei vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale zaken

 • De uitkomsten van de Heidag van 3 maart 2020 worden verwerkt tot een nieuw pastoraal beleidsplan.
 • Het pastoraal team heeft zich ook aangepast aan de Corona-pandemie. Contacten verlopen nu via telefoon, mail en men vergadert via Skype. In principe worden nu alle uitvaarten door de pastores verzorgd.
 • Er wordt gewerkt aan een plan voor de verdere afbouw van weekendvieringen.

Bestuur                                                                                                             

 • In de Calixtusbasiliek wordt gewerkt aan de aanleg van kerk TV. Naar verwachting is dat voor Pinksteren gereed en zijn de vieringen live te volgen op internet. Ook wordt het mogelijk om eerdere vieringen terug te kijken.
 • Door Coronamaatregelen zijn kerkvieringen niet meer mogelijk. Gevolg daarvan is dat de collecte-inkomsten weggevallen zijn. Met de introductie van kerk-TV worden de virtuele kerkgangers gevraagd een bijdrage over te maken. Er wordt gekeken naar een handige hulpmiddel daarvoor.

Personeel & vrijwilligers

 • De coronacrises heeft invloed op het werk van pastores en andere medewerkers van de parochie. Er is overleg geweest met de heer Dols van het bisdom hoe hier mee om te gaan.

Fusie

 • Rond de zomer wordt bekeken of de voorbereidingen voor de fusie voldoende gevorderd zijn voor een definitief besluit of het mogelijk is om de fusieaanvraag in te dienen bij het Bisdom.

Financiën

 • De concept-jaarrekening van 2019 is doorgenomen. De penningmeester geeft een toelichting op de diverse posten. De Jaarrekening wordt naar het Bisdom gestuurd. Dank aan de penningmeester en allen die hieraan bijgedragen hebben.

Gebouwen

 • Beltrum: * Reparatie aan klok- en torenuurwerk Beltrum. Opdracht is verstrekt.  * Muurschilderingen: de werkzaamheden zijn afgerond. Financieel ook.  *Pastorie: de rechtszaak over herstelkosten met de voormalige huurder loopt nog.
 • Neede: Herbestemming kerkgebouw: Er wordt contact opgenomen met betrokkenen voor een update van de stand van zaken.
 • Lievelde: Herbestemming kerkgebouw: Er wordt contact opgenomen met betrokkenen voor een update van de werkzaamheden van de firma Boei.
 • Groenlo : Pastorie: er loopt een aanvraag voor “Bij-bescherming” (als monument bij de kerk). Een delegatie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de pastorie bezichtigd. Loopt.

 Communicatie

 • Om communicatiemiddelen up to date te houden is onder andere een firewall vervangen.
 • Er is overleg geweest om de terugkerende mail-problemen op te lossen.

Begraafplaatsen

 • Het bestuur heeft besloten om geen begraafplaatsen over te dragen aan beheersstichtingen.
 • De locaties worden geïnformeerd dat het mogelijk is geworden om delen van begraafplaatsen te bestemmen als algemene begraafplaats.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 25 juni 2020.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen