Afdrukken

Het parochiebestuur St. Paulus heeft op 5 mei vergaderd. Daarbij zijn weer diverse punten ter tafel gekomen. Hieronder een overzicht...

Pastorale zaken

Bestuur                                                                                                             

Personeel & vrijwilligers

Fusie

Financiën

Gebouwen

 Communicatie

Begraafplaatsen

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het parochiebestuur is op 25 juni 2020.