Afdrukken

Na ruim 3 maanden is het weer mogelijk om Taizé-vieringen te houden. Uiteraard nemen we alle maatregelen in acht om te voorkomen, dat we elkaar besmetten. Dat betekent helaas ook, dat we niet samen kunnen zingen, maar dat er maar door 1 persoon gezongen kan worden, op een veilige afstand van 6 meter van alle anderen.
Zoals gebruikelijk in de zomermaanden vinden ze in de Calixtusbasiliek aan de Nieuwstad in Groenlo plaats, de eerste keer weer op woensdag 8 juli.
Elke 2e en 4e woensdag van de maand nodigt de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde u van 19.00u tot 19.45u voor een Taizé-viering.
De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden.
Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte.

Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dichter bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.
Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in Taizé.
De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen.
Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hoopt de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde dan ook een bijdrage aan de oecumene te leveren.
U bent van harte welkom!