Afdrukken

Als het op ons leven aankomt, wie is dan Maria voor ons?
Maar één manier om erachter te komen. Door wat tijd met haar door te brengen.
Maria is de Moeder van het spirituele of geestelijke leven in ons, beweert de trappist Thomas Merton. Om Maria te helpen geestelijk leven in ons te baren, kunnen we tot en met haar bidden.

Weesgegroet en de rozenkrans
Het Weesgegroet is na het Onzevader ongetwijfeld het belangrijkste en populairste gebed. Het eerste deel verwijst naar de Bijbel: Lucas 1:28 en Lucas 1:42. Het tweede deel is een toevoeging uit de 16de eeuw.

Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met u.
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-katholieke Kerk de Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand.

Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen gebeden. Tegenwoordig wordt hij veel gebeden tijdens bedevaarten, in kleine groepen in de parochie en bij mensen thuis, of gewoon individueel. Veel katholieken dragen de rozenkrans altijd bij zich.
In de loop van de tijd is dit rozenkransgebed verbonden met een overweging van momenten uit het leven van Jezus. Dit zijn de ‘geheimen’ van de rozenkrans. Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus. Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus. Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de verrijzenis van Jezus. Vijf geheimen van het licht hebben te maken met het openbaar leven van Jezus. Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een “samenvatting van heel het Evangelie” genoemd.

Dagelijks is er wel een moment waarop ik een Weesgegroet bid. Aan het begin van de dag bijvoorbeeld, wanneer ik een lichtje ontsteek bij een voor mij bijzonder Mariabeeld. Even stil staan bij de nieuwe dag en de voorspraak van Maria vragen om met mij te zijn bij alles wat ik die dag mag en ook moet doen.

Het bidden van de rozenkrans heb ik in Lourdes, jaren geleden alweer, opnieuw ontdekt. Tijdens de lichtprocessie wordt elke avond de rozenkrans gebeden en wordt er het bekende Ave Maria (wees gegroet Maria) gezongen.

Je kunt ook alleen de rozenkrans bidden. In allerlei pastorale contacten heb ik veel mensen ontmoet die regelmatig, soms elke dag, de rozenkrans bidden. “Een moment voor mezelf”, “mijn houvast in het leven en geloven”, “ik bid voor mijn kinderen en kleinkinderen”; zijn enkele van de reacties die zo bij me bovenkomen.

Paus Franciscus bidt de rozenkrans. En het was het lievelingsgebed van paus Johannes Paulus II.

De rozenkrans is mijn lievelingsgebed. Het is een heerlijk gebed, heerlijk in zijn eenvoud en zijn diepte. (...) Tegen de achtergrond van het Weesgegroet trekken voor het geestesoog werkelijk de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus voorbij. (...) Tegelijk kan ons hart in de opeenvolging van deze geheimen van de rozenkrans alle gebeurtenissen opnemen die het leven van het individu, het gezin, de natie, de kerk en de mensheid uitmaken.
Johannes Paulus II

Zou 7 oktober 2020 niet een mooie dag zijn om met velen het wees gegroet Maria te bidden of misschien wel de rozenkrans en de glorievolle geheimen te overwegen. Ieder van ons heeft de persoonlijke intenties om voor te bidden. Ook zijn er gemeenschappelijk zorgen om gezondheid rond het coronavirus en de gevolgen daarvan voor velen of om vrede in de wereld.
Maria Moeder van Altijddurende Bijstand, Heil der zieken, Koning van de Vrede wees ons tot voorspraak.

Hier lees je hoe je de rozenkrans kunt bidden.

Cor Peters, diaken