24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

“Alleen God is goed” Markus 10: 18

Beste parochiaan,

Mijn naam is Musie Sium, afkomstig uit Eritrea en inmiddels genaturaliseerd tot Nederlander. Ik ben in 2000 in Nederland gekomen en sinds december 2005 woon ik samen met mijn echtgenote en drie kinderen in Eibergen, gemeente Berkelland. Ik ben fulltime tolk en vertaler en ik voer mijn werkzaamheden in het hele land uit daar waar dat nodig is. Naast mijn privé leven ben ik actief in de Eritrese Rooms-Katholieke gemeenschap in Nederland. Ik ben de contactpersoon tussen de Eritrese Katholieke gemeenschap en de Nederlandse Kerkprovincie, voornamelijk het bisdom Haarlem-Amsterdam. De Eritrese gemeenschap is verspreid in alle provincies en bisdommen. Ik probeer samen met mijn kerkgenoten om voor de Eritrese Rooms-Katholieken hier in Nederland eigen eucharistievieringen te organiseren door eigen priesters om de beurt hierheen te laten komen. De Eritrese Katholieke Kerk heeft een Oosterse liturgie die afwijkt van die van de Latijnse liturgie Daarnaast gebruiken wij onze eigen taal waardoor het ook voor de nieuwkomers mogelijk is om deel te nemen aan de kerk activiteiten. Wij proberen de Eritrese katholieken aan te moedigen om actief te worden bij de parochie in hun woonplaats, met behoud van de Eritrese Katholieke identiteit en rituelen. Na vijf jaar is het ons eindelijk gelukt om een Eritrese priester hier in Nederland te krijgen die de geestelijke zorg van de Eritrese Katholieke gemeenschap op zich neemt. Dit was niet mogelijk geweest zonder de hulp van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

In het heilig evangelie van Markus hoofdstuk 10 vers 18 zegt Jezus “Niemand is goed dan God alleen”

De Voedselbank Oost-Achterhoek helpt mensen die onder het bestaansminimum moeten leven aan een wekelijkse aanvulling op hun voedsel in de vorm van een goed voorzien voedselpakket. Momenteel hebben wij maar liefst rond de 350 gezinnen als klant.
Tegelijkertijd willen wij voedselverspilling tegengaan dus wij verstrekken goed voedsel dat ons gratis beschikbaar wordt gesteld door landelijke bedrijven, supermarkten, bakkers e.a. voedselleveranciers. Dit voedsel zou anders weggegooid worden (vanwege een verpakking, verkeerde hoeveelheid, etc). Via acties krijgen wij ook voedsel van kerken, scholen e.a.
Dit gratis voedsel stellen wij ook gratis beschikbaar. Dat doen wij met 155 vrijwilligers die zich elke week weer zonder betaling inzetten voor de arme medemens. Van hen werkt de helft ongeveer in ons distributiecentrum in Lichtenvoorde en de andere helft vrijdags in de 12 uitgiftepunten in dorpen in de onderstaande 5 gemeenten. Het voedsel halen wij op bij regionale voedselbedrijven met onze vier koelbussen met aanhangers die de hele week op pad zijn. Te koelen producten bewaren wij in een zeer grote koeleenheid, diepvriesproducten bewaren wij bij – 20 graden in drie zeer grote vrieseenheden.
Ons pand wordt gehuurd. De 5 gemeenten waarbinnen wij werken (met 12 uitgiftepunten waar de klant het pakket ophaalt) zijn: Aalten-Dinxperlo, Berkelland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Zij subsidiëren gezamenlijk (naar het aantal cliënten per gemeente) de huur en energiekosten, samen € 45.000,- per jaar.
Onze overige kosten (ook nog eens € 45.000,- per jaar) moeten wij uit giften zien te ontvangen.

Doelstelling:
De Zonnebloem is een landelijke organisatie die het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers wil verrijken door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.
De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet, mensen met een lichamelijke beperking moeten zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen meedoen.
(‘Zorgeloos’ betekent hier, dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden, door meer praktische zorgen dan ieder ander.)
We willen graag, dat mensen uit een sociaal isolement komen dat wordt veroorzaakt door een fysieke beperking.

De Zonnebloem is weliswaar een landelijke organisatie, maar de lokale afdelingen zijn vergaand autonoom. Er is een jaarprogramma, waarin ook uitjes zijn opgenomen. Deze uitjes variëren van klein (ca. 7 tot 15 personen), tot groot (30 tot 40 personen). Er wordt naar gestreefd om de eigen bijdrage daarvoor zo beperkt mogelijk te houden (beperken van financiële drempels). Om die reden is extra geld nodig dat wordt verkregen via sponsors, donaties, collecties en ook via de loterij.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan 70 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Een fysieke beperking hoeft wat ons betreft nooit een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan genieten.
Wil jij mensen leren kennen met wie het klikt? Wil je eropuit, om dat te doen wat je leuk vindt? Eens een keer mee op vakantie? Dan moet dat kunnen!
(NB. Kijk op de site om de mogelijkheden en hulpmiddelen voor uitjes zelf te zien, meer dan u denkt)

Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren: contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen. Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken en musea voor, dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.
Denk nou niet, dat alleen de mensen met een lichamelijke beperking plezier hebben, ook onze hulpverleners/ vrijwilligers genieten en zijn voldaan bij een goed verlopen evenement!

Voor iedereen met een fysieke beperking
Of ken je iemand met een fysieke beperking die dat graag zou willen? Neem dan contact op en kijk met ons naar de mogelijkheden.
Er is een goede website met informatie zowel voor de Landelijke organisatie als voor de lokale clubs. Even via internet zoeken en je krijgt antwoord op alle vragen, is het niet via de websites dan via telefonisch contact of e-mail!
Landelijke organisatie
Lokale organisatie in Eibergen (lokale site met verhalen over de uitjes)
Facebook Zonnebloem Eibergen (ook te bekijken als je geen facebookaccount hebt)
O ja, we hebben altijd behoefte aan vrijwilligers. Interesse? Neem contact op!

Secretariaat: tijdelijk Frieda van Enk tel.: 0545 - 477 815

 

Vincentius vereniging Groenlo, opgericht in 1853, is een vereniging die zich bezighoudt met het helpen van minderbedeelden in de samenleving. We doen dit met 65 vrijwilligers door geld te genereren met onze Vincentius kringloopwinkel. Met behulp van interne werkgroepen en overleg met externe instellingen zorgen wij dat dit geld op de juiste plek terecht komt. Ons werkgebied omvat de gemeente Oost Gelre en Berkelland.
Onze aandacht gaat uit naar minderbedeelden en zwakkeren in onze samenleving: mensen met sociale en / of financiële problematiek, gezinnen, alleenstaanden, ouderen, jongeren, minder validen, statushouders en mensen met een beperking.
In de Vincentius winkel worden beschikbaar gestelde, nog goede spullen, zoals meubels, witgoed en kleding voor betaalbare prijzen te koop aangeboden. De ons aangeboden goederen worden met onze bestelbus opgehaald, in ons gebouw aan de Oranjestraat 11 gesorteerd, eventueel gerepareerd en geprijsd. De winkelopbrengst bedraagt tussen de € 50.000 en € 60.000.
De werkgroep “cliëntenraad” houdt zich bezig met het verstrekken van geld en goederen aan cliënten. Het betreft persoonlijke aanvragen en aanvragen door instellingen als SOM ( schuldhulp op maat) , Sensire, SDOA en Vluchtelingenwerk. Wij verstrekken renteloze leningen en vaak ook giften. Jaarlijks wordt aan geld en goederen totaal ongeveer € 40.000 uitgegeven aan 160 tot 200 gezinnen.
Samen met De Zonnebloem verzorgen we jaarlijks enkele dagen voor ouderen en hulpbehoevenden. Het gaat hier om samenzijn en gezelligheid. Zo hebben we ook iedere maand een maaltijdproject voor alleengaanden. Ook hier is het doel: ontmoeting en gezelligheid.
Met Kerst organiseren we een actie in samenwerking met de Sociale Dienst Oost Achterhoek en SOM. Vorig jaar ontvingen 170 gezinnen ( 230 volwassenen en 150 kinderen ) die leven op of onder bijstandsniveau een attentie in de vorm van een geldbedrag en een cadeaubon. Hieraan werd ongeveer € 12.000 besteed.
Met Kerst 2019 zijn we een actie gestart om giften binnen te halen van particulieren en bedrijven: wij willen verhuizen naar Ruurloseweg 13, de voormalige garage Arink. Daar krijgen we ruimte om uit te breiden. Ook bieden we dan onderdak aan Repair Café, De Stadskamer, de Ziekenomroep, SOM en de Formulierenbrigade
Voor andere activiteiten, tijden voor afleveren van goederen, winkel openingstijden, etc. zie onze website.

 

 

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling