24 maart 2020

Alle vieringen en bijeenkomsten tot en met Pinksteren zijn afgelast

Uitzending van viering in besloten kring op zondag in Groenlo en Lichtenvoorde via kerkradio respectievelijk kerkdienstgemist.nl

Voor meer informatie zie de Pastorale brief 3 Vieren ten tijde van de Corona-crisis, dd 25 maart 2020.

Op het moment dat ik deze column schrijf ben ik net terug van de bedevaart naar Rome. Zes dagen lang zijn we met 32 pelgrims uit de St Ludger en St. Paulusparochie in de voetsporen van de heilige Apostelen Petrus en Paulus gestapt. Het was een bijzonder mooie ervaring om met zo’n fijne groep pelgrims op tocht te gaan.
Persoonlijk ben ik geraakt door de hartelijke contacten onderling, het gevoel dat je een grote familie bent en dat ik/we deel uitmaken van de wereldkerk met het centrum in Rome. Ik ervaarde Zijn aanwezigheid. Het was voor mij ook een markering en het maken van een nieuwe stap.

En dat heeft misschien ook met de tijd van het jaar te maken. Liturgisch gezien is het nieuwe jaar begonnen. Op zondag 1 december vieren we de eerste zondag van de Advent en is het de start van het jaar van de Eucharistie, vervolgens vieren de we de geboorte van de Heer met Kerstmis, drie koningen en de doop van de Heer. Allemaal feesten die ons helpen om De Weg met Christus opnieuw te blijven ontdekken.

In de advent, dat komst betekent, kijken we uit naar de geboorte van Jezus.

Het kerkelijke jaar loopt ten einde. Op 1 december is het al weer de Eerste Advent.
Het nieuwe jaar zal in het teken staan van het “Jaar van de Eucharistie”.
November richt onze blik op de vergankelijkheid. Wij zijn slechts een korte tijd op aarde.
Allerheiligen en Allerzielen zijn dagen van verbondenheid. Die verbondenheid ervaren we niet alleen bij vreugdevolle momenten, maar ook bij moeilijke en verdrietige momenten. Momenten waarin afscheid nemen en loslaten dicht bij ons komen.
Met enige regelmaat kom ik in het hospice in Winterswijk en in Haaksbergen.
De meeste mensen willen thuis sterven. Maar dit is niet altijd mogelijk. Wanneer de zieke afhankelijk is van apparatuur, medicamenten of 24-uurs-zorg of omdat er niemand is die de zieke kan of wil verzorgen, komt zo’n hospice vaak in beeld. Naast de professionele hulpverlening en ondersteunende vrijwilligers kunnen familie en vrienden dichtbij blijven.
Wat mij als priester, die zo’n hospice in- en uitgaat, telkens weer treft, dat is de manier waarop men met de dood omgaat.

Wanneer ik dit schrijf ligt het feest van Maria Hemelvaart (15 augustus) en Maria Geboorte (8 september) nog voor ons, terwijl u dit leest in de Mariamaand Oktober. De maand van de Rozenkrans, een steeds repeterend gebed.
De heetste zomer ooit hebben we achter ons gelaten en we gaan een nieuw werkseizoen en een nieuw kerkelijk jaar tegemoet. Dit wordt een speciaal kerkelijk jaar omdat kardinaal Eijk het ‘Jaar van de Eucharistie’ heeft aangekondigd, dat begint op de Eerste Advent en zal duren tot Christus Koning 2020. Daarover leest u in volgende pastorale berichten meer. Het is een uitstekende gelegenheid om over ons geloven nog eens extra na te denken en te beschouwen vanuit verschillende aspecten met Christus in het centrum. De pastorale brief ‘kloppend hart van het geloofsleven’ die hierbij is uitgegeven als een klein wit boekje, is over de locaties verspreid en ligt achter in de kerken om mee te nemen en thuis te lezen.

De vakantieperiode is het ideale moment om de balans op te maken. Terugkijken naar wat er het afgelopen jaar is gebeurt en vooruit kijken en plannen wat de nieuwe stappen zijn. Pastoraal gezien kijk ik terug op een bewogen jaar. De parochies zijn vol in beweging. We hebben als pastoraal team het nieuwe beleidsplan gepresenteerd en het parochiebestuur het bestuurlijk beleidsplan. Beleid maken is vooruit kijken. Een stip op de horizon zetten om de juiste koers uit te kunnen zetten om daar te komen. Rekening houdend met het snel veranderende kerkelijk landschap.

In het pastorale beleidsplan hebben we een aan speerpunten aangegeven waar wij als pastores team extra aandacht aan willen besteden. Het betreft de nieuwe evangelisatie, meer huisbezoek en bedevaarten. Wat hebben deze drie met elkaar gemeen……? Precies: verbondenheid.

Verbondenheid is misschien wel een van de grootste thema’s uit de Bijbel.

De zomermaanden zijn ook vakantiemaanden. Vrij zijn, even afstand nemen van je dagelijkse beslommeringen. Of je nu korte of langere reizen maakt, of gewoon een dagje erop uit, het vrij zijn doet iets met je. We ontspannen en laden tegelijk de innerlijke accu op. Wij gaan graag naar de bergen van Oostenrijk om daar, wandelend, te genieten van de natuur. Maar ook te luisteren naar de stilte. Vakantie is vrij-zijn voor andere bezigheden. Vrienden of familie te bezoeken. We kennen ook speciale reizen, bedevaarten, naar een bijzondere of heilige plek.
Onderweg zijn: van alle tijden en geloven.
Soms nemen we bewust afstand. Je kunt toe zijn aan rust, je hebt behoefte om na te denken hoe het in je leven verder moet. Een pelgrimstocht per fiets of te voet naar Santiago de Compostella is in onze dagen een geliefde tocht. Een tocht die men vaak alleen maakt.

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

29 juni 2020
19:00

Werkgroep pelgrimage: wandeling