Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Jaarlijks wordt de Actie Kerkbalans gehouden, ook in Neede. De Actie Kerkbalans is onze belangrijkste inkomstenbron.
Wij maken onderscheid in een “kleine Actie” en een “grote Actie”. Elke twee jaar (de even jaren) vragen wij alle parochianen om een toezegging te doen voor een periode van twee jaar. Dit noemen wij de “grote Actie Kerkbalans”. Parochianen die slechts een toezegging willen/kunnen doen voor één jaar worden in het daarop volgende jaar opnieuw benaderd. Ook worden dan de nieuwe parochianen van het afgelopen jaar voor het eerst benaderd. Dit noemen wij de “kleine Actie Kerkbalans”.

U kunt het toegezegde bedrag afgeven in contanten, zelf overmaken of de locatie machtigen om via een incasso per kwartaal of jaar automatisch af te schrijven van uw rekening.

 

Stortingen kunt u doen op IBAN NL31 RABO 0135 600 065 t.n.v. St. Paulus Neede. Dit rekeningnummer is uitsluitend voor stortingen t.b.v. Kerkbalans.
Voor alle overige stortingen verzoeken wij u IBAN NL94 RABO 0135 603 005 te gebruiken.

 

U kunt ook een toezegging doen voor minimaal 5 jaar via een schenkingsovereenkomst ("Periodieke gift"). Sinds 2014 kan dit zonder tussenkomst van de notaris. Uw gift is dan volledig fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie:

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen