Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

In 2010 is tegen de kerk aan de Borculoseweg 43 een nieuw parochiecentrum gebouwd, dat de naam 'Het Achterhuis' heeft gekregen.
Dezelfde naam die door wijlen pastoor W.S. Andringa is bedacht voor de voorloper van dit parochiecentrum, een in 1993 achter de kerk herbouwd noodlokaal van de gemeentelijke MAVO die 16 jaar dienst deed als vergader- en ontmoetingsruimte.
Het parochiecentrum is op 28 november 2010 officieel geopend en ingezegend door pastoor H. Boogers.

Ingang Achterhuis 
  Ingang Achterhuis

 

Het nieuwe Achterhuis is tegen de kerk aangebouwd en heeft ook een directe verbinding met de kerk.
In het voorste deel zit het locatiesecretariaat, de garderobe en de kleine zaal (een vergaderruimte voor ca. 20 personen die middels een paneelwand in twee ruimtes kan worden verdeeld).
In het achterste deel zit de toiletgroep (heren-, dames- en invalidentoilet), de keuken met uitgiftebalie en de grote zaal (voor ca. 50 personen). De grote zaal is voorzien van een ringleiding.

Het Achterhuis is primair bedoeld voor activiteiten van de locatie Neede en de parochie St. Paulus. De kleine zaal en grote zaal worden tegen een bescheiden vergoeding ook aan sociaal maatschappelijke groeperingen (bijv. ouderenbonden, De Zonnebloem, etc) beschikbaar gesteld. Klik hier voor het downloaden van een huurovereenkomst.

 

Pastorale noodwacht
Parochie Sint Ludger en
Parochie Sint Paulus
06-190 17 292

Uitvaart telefoon
Parochie Sint Paulus
06 - 24 85 52 01

Geen evenementen